Traineeprogrammet 2019-2020

Her har vi samlet nyheter og informasjon for det pågående traineeprogrammet 2019-2020 for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.

Publisert: 28. Jan 2020, Sist endret: 10. sep 2020

Fra 1. januar 2020 ble det gjort flere endringer i forskrift til statsansatteloven som kommer både ansatte og virksomhetene i traineeprogrammet til gode. Det er nå anledning til å gjøre om stillingen til fast stilling etter at den ansatte har gjennomført traineeperioden, uten at stillingen utlyses på nytt.

Endringstiltaket har tilbakevirkende kraft for stillingene i det inneværende programmet 2019-2020.

I traineeprogrammet 2019-2020 er det ansatt 28 deltakere fra 21 virksomheter.

Virksomheter som deltar i traineeprogrammet 2019-2020:

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Departementets sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Finansdepartementet
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Konkurransetilsynet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Skatteetaten
 • Statens kartverk
 • Statped
 • Statsbygg
 • Statsministerens kontor

 

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*