Borg bispedømmeråd - seniorseminar

Borg bispedømmeråd søkte om midler innen kategoriene "Større mangfold blant arbeidstakerne og oppfølgning av avtalen om et inkluderende arbeidsliv" og "Arbeid for å forhindre utstøting og tilrettelegge for at arbeidstakere kan fortsette i aktivt arbeid". Prosjektet ble tildelt kr 100 000.

DSS - Digital ledelse

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) søkte innenfor kategorien "Organisasjons- og ledelsesutvikling" og ble tildelt kr 400 000.

NTNU - Kompetanseheving for «utsatte» ansatte

NTNU v/Det humanistiske fakultet søkte om midler innenfor kategoriene "Større mangfold blant arbeidstakerne og oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv" og "Arbeid for å hindre utstøting og tilrettelegge for at arbeidstakere kan fortsette i aktivt arbeid". Prosjektet ble tildelt kr 300 000.

Oljedirektoratet: Bedre videomøter

Oljedirektoratet søkte om midler til tre ulike delprosjekter innenfor kategorien "Organisasjons- og ledelsesutvikling" og ble tildelt kr 1,51 millioner.