Gjennomførte prosjekter 2018-2020

Her finner du beskrivelse av noen prosjekter som fikk støtte fra kompetansemidlene i tariffperioden 2018-2020.

Kripos – Lederutviklingsprogram

Kripos søkte om midler innenfor temaet «Organisasjons og ledelsesutvikling som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere» og ble tildelt kr. 600 000.

Skatteetaten – Digital grunnkompetanse

Skatteetaten søkte midler innenfor temaet «Utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstillingsprosesser» og fikk tildelt kr. 1 700 000.

Oslo politidistrikt – Løvetann

Oslo Politidistrikt søkte midler innenfor temaet «Oppfølging av avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv» og fikk tildelt kr. 350 000.

Statped – digital onboarding for nyansatte

Statped søkte midler innenfor temaet «Organisasjons og ledelsesutvikling som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere» og fikk tildelt kr. 1 500 000.

Statsbygg – digitalt kompetanseløft

Statsbygg søkte midler innenfor temaet «Organisasjons- og ledelsesutvikling som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere» og fikk tildelt kr. 1 300 000.