Nytt e-læringskurs i Kompetanseledelse

Vårt nye e-læringskurs i Kompetanseledelse handler om hvordan du kan sikre at virksomheten har nødvendig kompetanse til å løse oppgavene den har, nå og fremover. Hvor gode er lederne i din virksomhet på dette? Kom på Difis vårslipp 31. mai og hør mer.

Se en sniktitt på e-læringskurset Kompetanseledelse

 

Sikre nødvendig kompetanse i virksomheten

Kompetanseledelse handler om å sikre at virksomheten har nødvendig kompetanse til å løse oppgavene den har, nå og fremover.

Kompetanseutvikling er et lederansvar, og kan ikke overlates til HR eller til kompetansestrategier alene. En god kompetanseleder er bevisst virksomhetens overordnede føringer, og lar føringene sette retning for hva som er viktig og riktig kompetanse i sin enhet.

E-læringskurset «Kompetanseledelse» gir ledere en verktøykasse som gjør det mulig å utvikle, mobilisere og dreie kompetansen til medarbeiderne i riktig retning.

Meld deg på lanseringen!

E-læringskurset lanseres sammen med to andre e-læringskurs – et om hvordan lage gode beslutningsgrunnlag og et om endringsledelse.

I tillegg vil vi vise tre nye digitale verktøy som ledere og HR kan ta i bruk for å videreutvikle sin egen eller virksomhetens ledelseskompetanse:

  • Utvikling av ledergrupper
  • Veileder til mentorprogram – hvordan komme i gang med et mentorprogram i egen virksomhet
  • God ledelse i staten – et refleksjonsverktøy som hjelper deg å reflektere over din egen rolle som leder og hvilken kompetanse du trenger på ulike ledernivåer

Arrangementet finner sted på Filmens hus i Oslo, 31. mai 2018.

Meld deg på Difis vårslipp
 

 

Publisert: 09. Mai 2018, Sist endret: 05. jul 2018

Deldette

Kontakt