Koronaviruset: Slik bør statlige arbeidsgivere forholde seg

På disse sidene finner du samlet informasjon fra Statens arbeidsgiverstøtte , Kommunal- og moderniseringsdepartementet og myndighetene om hvordan statlige arbeidsgivere bør forholde seg i håndteringen av koronaviruset.

Gjenåpning av kontoret

Aktuelt

Oppheving av kjernetid i staten forlenga

Partane i staten er samde om at kjernetida i staten framleis skal vere sett ut av kraft. Opphevinga av kjernetida gjeld til og med 31. desember 2021.

Enighet om fleksitidavtalen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har kommet til enighet om særavtale om fleksibel arbeidstid i staten.

Endring i tal på omsorgsdagar

Frå 1. juli endrast den førebels ordninga med omsorgsdagar, som blei innført under tida med stengde skuler og barnehagar.

Blomster

Uttak av ferie- og fleksidager

Statens arbeidsgiverbarometer viser at virksomhetene har mange innspill rundt uttak av ferie- og fleksidager. Vi har samlet lenker som er nyttige for deg som arbeidsgiver.

Følg med på viktig informasjon

Som arbeidsgiver bør du til enhver tid holde deg oppdatert på informasjonen fra Folkehelseinstituttet, Helsenorge.no og Utenriksdepartementet. 

Kontakt