Bør vi som arbeidsgiver inngå avtale om hjemmearbeid?

Når hjemmekontor får karakter av «fast ordning», bør du som arbeidsgiver vurdere om dere skal inngå en avtale om hjemmearbeid.

Publisert: 18. des 2020, Sist endret: 18. des 2020

Pandemien har ført til at mange medarbeidere er blitt pålagt, eller oppfordret til, å jobbe mest mulig hjemmefra. Etter som månedene har gått, har hjemmekontor for mange fått karakter av en «fast ordning».

Forskrift om hjemmekontor kan gjelde

Forskriften om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem er ment å regulere faste avtaler om hjemmekontor mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Forskriften har bestemmelser om arbeidsmiljø, arbeidstid, internkontroll og annet når arbeid utføres hjemmefra.

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har i lys av den pågående pandemien vurdert forskriften slik at arbeidsgivere kan, og i noen tilfeller bør, lage avtaler basert på forskriften om hjemmearbeid dersom hjemmearbeidet har en viss varighet, fasthet og omfang. ASD tolker forskriften slik at den også vil gjelde der hjemmearbeidet er pålagt.

Arbeidsgiver må vurdere om hjemmekontorordningen er fast

Om du som arbeidsgiver bør ta initiativ til en slik avtale med arbeidstakere, er avhengig av om hjemmekontorordningen oppfattes som fast og av en viss varighet, eller om ordningen er kortvarig eller tilfeldig.

Dette er en vurdering du som arbeidsgiver må ta i den situasjonen din virksomhet og dine medarbeidere befinner seg i.

Ved å følge lenken finner du et avtaleutkast som dere kan benyttet som utgangspunkt for å tegne en slik avtale med medarbeidere som arbeider hjemmefra nå under pandemien.

Mal for tilleggsavtale om hjemmearbeid under pandemien

Lurer du på noe rundt forskriften om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, kan du rådføre deg med Arbeidstilsynet.

Du kan også kontake DFØs arbeidsgiverstøtte.

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*