Nå er det viktig å starte planlegging av sommerferien

En jente sitter utenfor et telt på en strand
Foto: INGImage

Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å påse at de ansatte får tatt ut ferie og at arbeidsplassen er forsvarlig bemannet. Arbeids- og sosialdepartementet har gitt en nærmere orientering om ferieloven for den spesielle situasjonen vi er i.

Publisert: 28. Apr 2020, Sist endret: 29. Apr 2020

Det har vært en annerledes og krevende tid for arbeidsgivere og arbeidstakere siden covid-19 pandemien kom til Norge. Sannsynligvis opplever de fleste av oss også at sommerferien i år vil bli annerledes. Som arbeidsgiver bør du nå lage en plan for hvordan arbeidsplassen skal bemannes og hvordan ansatte skal få en velfortjent ferie.

Avklaringer rundt ferieloven

Det er ikke gjort endringer i ferieloven som følge av covid-19-pandemien. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har likevel i brev av 16. april gitt en nærmere orientering om handlingsrommet som ligger i ferieloven som følge av den krevende situasjonen. Sett deg inn i retningslinjene for ferieavvikling slik at du kjenner handlingsrommet ditt som leder.

Ferieloven (lovdata.no)

Brev fra ASD med vurdering av tiltak rundt ferieloven

Grunnlag for kortere varslingsfrist

 Hovedregelen i ferieloven er at ansatte kan kreve å få fastsatt sin ferie senest to måneder før den skal avvikles. Derfor er det viktig å komme i gang med å planlegge sommerferien så raskt som mulig.

I forbindelse med covid-19 er det grunnlag for kortere varslingsfrist enn to måneder. I brevet fra ASD er det gjort en vurdering av om det er særlig grunn for kortere varslingsfrist:

«Etter departementets vurdering vil den driftsmessige usikkerhet mange virksomheter opplever som følge av covid-19, for eksempel knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning mv., kvalifisere som særlig grunn etter ferieloven § 6 nr. 2

Tre ukers sammenhengende sommerferie?

Hovedregelen i ferieloven er at alle ansatte kan kreve å få avvikle tre ukers sammenhengende ferie i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. For deg som arbeidsgiver er dette kravet et godt utgangspunkt for å planlegge ferieavviklingen i virksomheten.

Det er viktig å kommunisere med ansatte om de spesielle rammene du har for ferieplanleggingen i år, og skape forståelse for at du må ha en strammere planlegging enn du kanskje har hatt tidligere.

Du kan oppleve at ansatte ikke ønsker å avvikle ferie fordi de ikke får reist som planlagt, og du kan oppleve ansatte som vil ha ferie på tidspunkter som ikke passer i forhold til tjenesten.  Usikkerheten rundt pandemien gjør det også vanskelig for ansatte å planlegge ferieuttak.

Skaff deg oversikt over hvor mye ferie ansatte har til gode og hvilke ferieønsker de har. Ferie skal drøftes med de ansatte eller deres tillitsvalgte, og det er derfor viktig å få gjort dette så snart som mulig slik at du kan vurdere de ulike ønsker og behov på en god måte.

Prøv å være imøtekommende overfor ansattes ønsker, men ikke glem ansvaret for en forsvarlig bemanning på jobb.

Endring av allerede fastsatt ferie

Situasjonen med covid-19 fortsatt er fortsatt usikker, og som arbeidsgiver kan du også få behov for å endre ferie som allerede er fastsatt.

Du har rett til å endre fastsatt ferie dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger. Dette kan imidlertid bare gjøres dersom det ikke kan skaffes stedfortreder. Gjør dine ansatte oppmerksomme på dette når dere snakker om ferieavvikling.

Økonomisk kompensasjon for ikke-avviklet ferie?

Avtalefestet ferie i staten skal behandles på samme måte som lovfestet ferie.

I brevet legger ASD til grunn at ferieloven ikke gir anledning til å utbetale økonomisk kompensasjon for den lovfestede ferien, men ASD kan ikke se at det er noe i veien for at avtalefestet ferie, som ikke er avviklet ved årsskiftet, utbetales. Siden avtalefestet og lovfestet ferie i staten behandles på samme måte, kan ikke statlige arbeidsgivere gi økonomisk kompensasjon i stedet for å overføre ikke-avviklet avtalefestet ferie.

Overføring av ferie til neste år

Ferieloven og særavtale om ferie for ansatte i staten åpner opp for overføring av ferie. Her er det ingen endringer. Det er fortsatt mulig å avtale med ansatte at inntil 14 feriedager overføres fra et ferieår til et annet.

Hvis slik overføring avtales, skal begge parter være enige. Dersom feriefritid ikke er avviklet og heller ikke er avtalt overført til neste ferieår, blir denne ferien automatisk overført til neste ferieår, forutsatt at det gjelder «feriedager med lønn».

Det er stor usikkerhet rundt hvor lenge pandemien vil påvirke samfunnet som helhet. Som arbeidsgiver bør du derfor også ha neste års bemanningsbehov i bakhodet når det avtales overføring av ferie.

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*