Skoler og barnehager åpner – hva gjelder for staten?

Barnehagene og skolene åpner helt eller delvis i tiden som kommer. Dette er retningslinjene for statlige arbeidsgivere som har ansatte som har behov for omsorgspermisjon.

Publisert: 20. Apr 2020, Sist endret: 22. Apr 2020

Statsansatte har rett til full lønn når de har omsorgspermisjon for barn under 12 år i forbindelse med at skole og/eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tidligere under pandemien ble antall omsorgsdager fordoblet for alle foreldre.

Delvis stengt og omsorgspermisjon

Hvis barnehage og/eller skole er delvis stengt, kan ansatte søke om omsorgspermisjon for den tiden barnehagen eller skolen er stengt og den ansatte har behov for fri for å ta vare på barn under 12 år. 

Ansatte trenger ikke å ta hele omsorgsdager om de ikke kan jobbe hele arbeidsdager som følge av forkortet åpningstid, men kan få innvilget permisjon de timene de har omsorg for barn. Dette må avtales mellom arbeidsgiver og den ansatte.

Omsorgspermisjon med lønn bortfaller ved friske barn

Dersom den ansatte har friske barn, som har et tilbud om barnehage eller skole, velger å holde barnet borte fra barnehage eller skolen i den tiden barnehagen eller skolen er åpen, har den ansatte ikke rett til omsorgspermisjon med lønn på grunn av covid-19-pandemien.

I slike tilfeller må ansatte ta kontakt med og gå i dialog med arbeidsgiver. Det kan eventuelt benyttes uttak av ferie, avspasering eller annen permisjon forutsatt at driften tillater det.

Omsorgspermisjon ved særlige smittevernhensyn

I de tilfeller barn må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barn eller hos familiemedlem barnet bor med, kan den ansatte i perioden fram til og med 30. juni 2020 gis rett omsorgspermisjon med full lønn.

Selv om det maksimale antall dager med omsorgsdager er brukt opp, gis den ansatte rett til omsorgsdager i de tilfellene der smittevernhensyn hos barn eller familiemedlemmer som barnet bor med, gjør at barnet må holdes hjemme.

Det særlige smittevernhensynet må bekreftes av lege. Arbeidstakere skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver.

Spørsmål og svar om smittevern i barnehagen

På regjeringen.no er det publisert informasjon om smittevern i barnehager:   

Spørsmål og svar om veilederen for smittevern i barnehagen (regjeringen.no)

Som arbeidsgiver kan du også lese om råd til foreldre på foreldrehverdag.no (bufdir)

Endringene ovenfor følger av at Arbeids- og sosialdepartementet 17. april 2020 fastsatte endringer i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien. Det er gjort endringer i §§ 4-1 og 4-3.

For informasjon om arbeidsgivers rett til refusjon av lønn under omsorgspermisjon og sykdom, se nærmere NAVs koronaveiviser

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*