Ledelse under koronakrisen

Her finner du artikler vi har skrevet om å lede i krisetider, for eksempel hvordan ta vare på arbeidsmiljøet og hvordan du som leder skal håndtere nyansettelser.

Aktuelt

Kort fortalt: Slik kan du sette kompetanse på agendaen

Tilrettelegging av læringsmiljø er viktig, også når mange er på hjemmekontor. Her får du en uformell temperaturmåling på læringsmiljø som du som leder eller HR kan gjøre med dine ansatte. Ved å stille noen av disse spørsmålene, kan du få et diskusjonsgrunnlag om læringsmiljøet i din enhet.