Ledelse under koronakrisen

Her finner du artikler vi har skrevet om å lede i krisetider, for eksempel hvordan ta vare på arbeidsmiljøet og hvordan du som leder skal håndtere nyansettelser.

Aktuelt

Praktiske tips til en god omstart på kontoret

En god tilbakekomst krever både omstilling og omtanke når vi etter hvert skal møtes på kontoret. Hvilke grep kan du som leder ta allerede nå for å planlegge, gjennomføre og følge opp tilbakekomsten på kontoret?

Kort fortalt: Slik kan du sette kompetanse på agendaen

Tilrettelegging av læringsmiljø er viktig, også når mange er på hjemmekontor. Her får du en uformell temperaturmåling på læringsmiljø som du som leder eller HR kan gjøre med dine ansatte. Ved å stille noen av disse spørsmålene, kan du få et diskusjonsgrunnlag om læringsmiljøet i din enhet.