Nyansettelser i koronasituasjonen

Å være nyansatt og skulle lede nyansatte er annerledes i denne koronasituasjonen. På denne siden har vi samlet råd til arbeidsgiver.

Publisert: 25. Mai 2020, Sist endret: 02. jul 2020

Arbeidsgiverstøtte har fått flere spørsmål fra ledere og HR som skal motta nyansatte i disse tider der mye av arbeidet skjer utenfor kontorlokalene. Selv om reglene i mange tilfeller er noe myknet opp np, er det mange tilfeller der det ikkehar vært, eller er det ikke er mulig å møte fysisk til første arbeidsdag.

Selve rekrutteringsprosessen skal i all hovedsak følge de normale regler og retningslinjer for slike prosesser som følger av statsansatteloven, selv om det rent praktisk kan by på noen utfordringer. Typisk vil intervjuer og andre møter med potensielle kandidater kunne skje gjennom digitale kommunikasjonsverktøy. Samtidig er det et regelverk du som arbeidsgiver må forholde deg til som utfordres i disse dager.

Regelråd for nyansettelser

Tiltredelse:

Hovedregelen er at en ansatt fysisk må ha tiltrådt stillingen for være ansatt i stillingen. I denne unntakssituasjonen kan du som arbeidsgiver anse at arbeidstaker har tiltrådt stillingen når personen skulle ha møtt fysisk opp på arbeidsplassen. Ansatte i staten som har tiltrådt stillingen er omfattet av statsansatteloven samt forsikringsordninger hjemlet i henholdsvis lovgivningen, statens sentrale særavtaler og administrative bestemmelser.

Prøvetid:

Som hovedregel skal den som ansettes ha en prøvetid på seks måneder. Prøvetiden skal gi arbeidsgiver en mulighet til å vurdere om den nyansatte har den nødvendige kompetansen, og om personen tilpasser seg arbeidet, før vedkommende ansettes fast. Å gjøre slike vurderinger nå kan by på utfordringer siden du som arbeidsgiver ikke har samme muligheter for å følge opp den ansatte slik du antakelig er vant til. Prøvetiden kan ikke være lenger enn seks måneder. Her må både arbeidsgiver og den ansatte forsøke å tilpasse seg situasjonen og finne en løsning som er akseptabel for både arbeidsgiver og arbeidstaker om arbeidstaker har fravær som gjør at han eller hun kan måtte godta en noe lenger prøvetidsperiode.

Sykdom og egenmelding:

Ansatte har etter HTA §18 rett til full lønn under sykdom fra arbeidsgiver når personen leverer sykemelding. En nyansatt som blir syk før personen har vært ansatt i fire uker , må kontakte lege og få sykemelding for å få lønn under sykdom. Dette gjelder også nå under koronakrisen.

Nyansatte må normalt ha arbeidet i minst to måneder for å bruke egenmelding. Under koronasituasjonen har nyansatte fått rett til å benytte egenmelding når de har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst fire uker.

Omsorgspermisjon:

Når det gjelder rett til omsorgsdager med lønn for nyansatte, må personen ha vært ansatt i fire uker.  Det er ikke utarbeidet egne regler for situasjonen knyttet til korona. Dersom arbeidstaker kommer fra annen arbeidsgiver vil sannsynligvis retten til omsorgsdager være opptjent slik at vedkommende har krav på omsorgspermisjon fra første dag..

Tips for innfasing

DFØ har på Arbeidsgiverportalen gitt noen råd om tips til innfasing av nyansatte i en normalsituasjon. Her følger noen råd om hvordan du kan innfase nye medarbeidere når alle jobber hjemmefra på grunn av koronasituasjonen.

  • Før oppstart: Send ut informasjon om den nye arbeidsplassen før oppstart.
  • Velkomstpakke: Velkomstpakken må sendes hjem til den ansattes privatadresse. I tillegg bør informasjon sendes elektronisk - også med henvisning til relevante nettsider, digitale opplæringsverktøy mv.
  • Fadderordning: Det er viktig at den nyansatte får kontakt med flere enn sin nærmeste leder i oppstartsperioden. Det er viktig at vedkommende får oppnevnt en motivert fadder, men også andre ansatte må få i oppdrag om å holde kontakt med den nyansatte og inkluderevedkommende i det daglige arbeidet så raskt som mulig.
  • Opplæringsplan: Sørg for å sende lenker til relevante nettsider og digitale kurs mv for å gi god opplæring i tekniske program, reglement på arbeidsplassen og liknende.
  • Prøvetiden: Sørg for å ha prøvetidssamtaler med vedkommende. Det er viktig å avtale flere digitale møter enn hva som ville vært normalt når alle møttes fysisk på arbeidsplassen.

 

Deldette

Aktuelt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*