Hvordan drive opplæring av lærlinger på hjemmekontor

Vi befinner oss i en situasjon hvor mange må jobbe hjemmefra. Vi har fått en del spørsmål om hvordan vi skal løse oppfølgingen og opplæringen til lærlingene. Her kommer noen forslag og konkrete oppgaver lærlingen kan gjøre.

Publisert: 27. Mar 2020, Sist endret: 01. jul 2020

Først og fremst er det viktig at lærlingene fortsatt får oppfølging av faglig leder og/eller instruktør, og at de vet hvem de kan spørre hvis de trenger hjelp til noe. Vi oppfordrer dere videre til å følge opp lærlingen over for eksempel telefon, e-post, Teams og Skype.  

 Ta en prat med lærlingene spesielt 

Vi har fått telefoner fra lærlinger som er bekymret over situasjonen. Husk at de er i en annen arbeidssituasjon enn vanlige ansatte. 

Ta en ekstra prat med lærlingene og hør hvordan de har det.   

Nå er tida for dokumentasjon 

Å jobbe hjemmefra kan være en gylden mulighet for lærlingene til å dokumentere. Lærlingene går gjennom kompetansemål og delmål i læreplanen sin på Olkweb, og fyller på dokumentasjon der dette mangler.  

Vi foreslår at de nå får mulighet til å dokumentere grundig ved å ha: 

  • en planleggingsdel for hvordan de har løst/skal løse oppgaven 
  • en dokumentasjonsdel der de viser hva de har gjort, hvorfor de har gjort det og hvordan 
  • en egenvurderingsdel der de reflekterer rundt hvordan oppgaven gikk 

 Både du og lærlingene finner mer informasjon om dokumentasjon på disse sidene: 

Dokumentasjon i læretida (okstat.difi.no)

Skriveveileder til fagprøven (okstat.difi.no)

Er du usikker på hvordan du dokumenterer og gir tilbakemeldinger  Olkweb? Vi anbefaler at du leser brukerveiledningen til Olkweb, som du finner her.  

 Vi har fått noen tilbakemeldinger på at flere lærlinger kunne tenke seg mer opplæring i Office-pakken. Be lærlingene sette seg inn i Office-pakken, gjerne ved å søke på YouTube, eller ved å gå inn på Microsoft sin egen side for grunnleggende opplæring her.  

Dette kan de godt gjøre i kombinasjon med dokumentasjon, slik at de viser at de kan bruke Office-pakken i dokumentasjonen sin.  

 Hvordan løse større oppgaver 

Har lærlingene større oppgaver de kanskje ikke har fått gjort i sin helhet nå? La lærlingene likevel planlegge og dokumentere dette. Det kan være: 

  • en lærling som skal gjennomføre et arrangement i Kontorfaget 
  • en mediegrafikerlærling som skal lage en kommunikasjonsplan for sosiale medier i mediegrafikerfaget, eller holde i et prosjekt som skal planlegges og gjennomføres 
  • en lærling i IKT-servicefag som planlegger og gjennomfører en ny digital plattform på arbeidsplassen 
  • en dataelektroniker som prosjekterer og beregner antall aksesspunkter til et nytt trådløst nettverk i virksomheten
  • en lærling i byggdrifterfaget som skal prosjektere og installere et varmeanlegg for et større nybygg og finne aktuelle leverandører for dette prosjektet
  • en lærling i sikkerhetsfaget som skal planlegge og gjennomføre sikkerhetstiltak før et større arrangement eller et statsbesøk 

Forberedelser til fagprøven 

Lærlingene kan øve på fagprøven ved å besvare oppgavene som du finner nederst på siden her, og laste disse opp i olkweb. Det er viktig at du som faglig leder følger opp og gir tilbakemelding på besvarelsen. Hvordan dette skal gjøres kan dere selv bli enige om.  

Be lærlingene ta e-læring 

Lærlingene kan ta noen av e-læringskursene på Læringsplattformen, som «Får Walter lov?» og «Den gylne pennen», som er en fin mulighet til å øke kompetansen sin, men også bygge CV-en sin med kurs. De får bevis på slutten av kurset at de har bestått. 

 Informasjon om testfagprøver 

For lærlinger som ikke har tatt testfagprøver enda så vil OK stat ta direkte kontakt med dem for å avtale hvordan vi skal gjennomføre denne. Vi gjennomfører prøvene, men må bruke digitale løsninger.   

Gjennomføring av fagprøver 

De fleste lærlingene våre skal opp til fagprøven fra mai. Vi har ikke fått noen føringer fra fylkeskommunene enda, men vi holder dere oppdatert. For lærlingene som skal opp før dette vil bli direkte kontaktet av sin primærkontakt i OK stat.  

Det er viktig at du går inn på fylkeskommunen sin hjemmeside for å følge med på informasjon rundt læretiden og fagprøver fremover.    

Økonomikurs for lærlinger i kontorfag 

Vi vil holde dere oppdatert på hva som skjer med økonomikurset fortløpende.  

 Vi anbefaler ellers å følge rådene din virksomhet, offentlige myndigheter og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om hvordan du som statlig arbeidsgiver bør forholde deg til koronaviruset. 

Informasjon fra OK stat

 Har dere spørsmål om enkeltsaker anbefaler vi at du tar kontakt med din primærkontakt i OK stat.  

Om det er flere faglige ledere som har forslag til arbeid lærlingene kan gjøre hjemme setter vi stor pris på om dere kan dele dette med oss, så deler vi det med resten.  

Vi jobber for å få opp egne Teams for hvert fag, og inviterer dere inn når dette er på plass.   

 

Deldette

Aktuelt

Hva skjer med fagprøven for lærlingene?

Noen fylkeskommuner planlegger å avvikle fagprøvene som normalt, men tilpasset koronasituasjonen. Hold deg oppdatert med hva som gjelder for dine lærlinger.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*