Om påskeferien og ferieavvikling

Påskeferien står for døren og det vil bli en annerledes påske over hele landet. Som arbeidsgiver kan du oppleve ulike problemstillinger i forbindelse med ferieavvikling.

Publisert: 26. Mar 2020, Sist endret: 23. Apr 2020

Tirsdag 24. mars forlenget regjeringen de nasjonale tiltakene som ble satt i gang fredag 13. mars til over påskeferien 13. april.

Det betyr blant annet fortsatt stengte skoler og barnehager, mest mulig hjemmekontor, begrenset sosial kontakt, forbud mot å overnatte på hytta og pålagt karantene ved hjemkomst for de som beveger seg utenfor landets grenser.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til andre land, også til Sverige.

Smidig ressursplanlegging

Smittesituasjonen utvikler seg dag for dag og partene i arbeidslivet oppfordrer både arbeidstaker og arbeidsgiver til å være smidige. Sykefraværet kan bli stort framover og det er derfor viktig for deg som arbeidsgiver å foreta en god ressursplanlegging nå. Planlagt avvikling av ferie og avspasering er en del av denne ressursplanleggingen.

Arbeidsgiverportalen erfarer at både arbeidsgivere og ansatte i staten er fleksible i situasjonen vi står i.  Som arbeidsgiver kan du imidlertid oppleve ulike situasjoner som må håndteres.

Arbeidsgiver må endre avtalt ferie for ansatte på grunn av vesentlige driftsproblemer

Som arbeidsgiver kan du endre ansattes avtalte ferie «hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger», jf. ferieloven § 6 (3). For å gjøre dette, må avvikling av den ansattes fastsatte ferie skape vesentlige driftsproblemer for virksomheten samtidig som stedfortreder ikke er tilgjengelig.

Opplever dere som virksomhet at dere er i en ekstraordinær situasjon i påskeferien, kan dere altså endre ferien. Men dere må drøfte dette med den ansatte på forhånd. Den ansatte har rett til å ha med seg en tillitsvalgt, og kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av endringen.

Den ansatte ønsker ikke å avvikle avtalt ferie

I en situasjon der reisemulighetene er begrenset for alle, kan du få forespørsel fra ansatte om de likevel kan jobbe mandag til onsdag i påskeferien, og ikke ta ut ferie som avtalt.

Vi anbefaler at du som arbeidsgiver forklarer de ansatte hvorfor du ønsker at avtalt ferie skal tas ut nå om du ikke ser det som hensiktsmessig for driften at vedkommende er på jobb. I og med at koronasituasjonen kan bli langvarig, trenger virksomheten personer på jobb når vi er i gang med mer eller mindre normal arbeidsdag igjen.  For virksomheten er det viktig å ikke få en opphopning av ferieuttak til høsten.

Du bør ha en god dialog med de ansatte og forklare hvorfor du ønsker at de tar ut ferie som avtalt. Forklar hvordan du ser det helhetlige bildet for virksomheten i 2020.

Arbeidsgiver ønsker at ansatte skal ta ut ferie i påsken selv om dette ikke er avtalt

Ved å ha god dialog og forklare situasjonen som virksomheten og samfunnet står i, kan arbeidsgiver oppfordre ansatte til å ta ferie mandag til onsdag i påskeuken. Om du som arbeidsgiver tenker at det nå er mulighet til å gi flere ansatte feriedager enn de som har søkt fri, kan du be folk melde seg.

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*