Antall omsorgsdager dobles for alle foreldre

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager» i en ny midlertidig ordning. Se hva som gjelder.

Publisert: 20. Mar 2020, Sist endret: 27. Mar 2020

Foreldre kan få omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager over hele landet er stengt.  

Antall dager med omsorgspenger for barn dobles for alle foreldre fordi situasjonen rundt koronapandemien er så uklar, skriver Arbeids- og sosialdepartementet på regjeringen.no.

  • Reglene trer i kraft straks og med virkning fra fredag 13. mars.
  • Reglene omfatter alle foreldre, det seg være de med ett eller flere barn, enslige forsørgere, frilansere med barn, selvstendig næringsdrivende med barn og foreldre med kronisk syke barn.
  • Fordi dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19.
  • Det blir mulig å overføre omsorgsdager mellom foreldre. Dette gjøres for å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.
  • Reglene gjelder ut 2020.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe-isaksen oppfordrer imidlertid til at flest mulig foreldre, med mulighet for fleksibel arbeidstid og til å jobbe hjemmefra, gjør dette.

Omsorgspenger for antall barn

Under følger mer spesifikt hva som gjelder. 

Arbeidsgiver forskutterer også øvrige dager med omsorgspenger, men kan kreve refusjon fra Arbeids- og velferdsetaten fra fjerde dag.

Foreldre med ett til to barn

Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020. De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV. 

Foreldre som har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre

Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. De 3 første dagene finansieres av arbeidsgiver. Deretter finansieres 27 dager av folketrygden. 

Enslige forsørgere 

Enslige forsørgere får dobbelt så mange omsorgspengedager, arbeidsgiver betaler kun de første 3 dagene.

Foreldre til kronisk syke barn

Foreldre til kronisk syke barn har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Også disse får dobbelt så mange omsorgspengedager, og arbeidsgiver betaler kun de første 3 dagene.

Få full oversikt på Arbeids- og sosialdepartementets sider (regjeringen.no)

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*