Gjenåpningen av Norge – disse tiltakene berører statlige arbeidsgivere

Planene for gjenåpning av Norge viser at regjeringen åpner landet gradvis. Flere justeringer og nye tiltak er aktuelle for statlige arbeidsgivere.

Publisert: 07. Mai 2020, Sist endret: 01. okt 2020

Last ned den langsiktige strategien. Selve tiltakene står i vedlegg 1.

Torsdag 7. mai la statsminister Erna Solberg og statsrådene Bent Høie, Guri Melby, Kjell Ingolf Ropstad, Henrik Asheim og Abid Raja frem planene om gradvis gjenåpning av samfunnet.

Statsminister Erna Solberg varslet at gjenåpningen skjer gradvis, og under forutsetning av smittevernreglene overholdes.

Smittevernreglene finner du her (helsenorge.no)

Flere av tiltakene berører ansatte i staten.

Hjemmekontor fortsatt anbefalt

  • Hjemmekontor anbefales fortsatt.
  • Arbeidsgivere kan imidlertid åpne opp for at ansatte kan komme fysisk tilbake på jobb, men bare om de tar høyde for smitteverntiltak på arbeidsplasser. Virksomheten må ha lokaler som sikrer at de ansatte kan holde en avstand på minst 1 meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere til å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder spesielt personer i og rundt Oslo og andre byer med press på kollektivtrafikken i rushtiden.

Se Arbeidstilsynets råd om tilbakeføring til kontoret

Skoler åpner igjen mandag 11. mai

  • Skoler åpner igjen 11. mai for alle. Dette gjelder trinn fra 5. klasse og ut videregående skole. 1. – 4. trinn er allerede tilbake, og skal fremdeles ha et fullverdig tilbud selv om skolen nå åpner for eldre elever. Også voksenopplæringen kan åpne.
  • Noen skoler vil trenge lenger tid, men alle skal få vite når de kan komme på skolen. Alle elever skal etter uke 20 få komme på skolen fysisk, men skolene må finne løsninger for når elevene kan være på skolen, og det er ikke sikkert at alle kan være der hver dag, sa kunnskapsminister Guri Melby.

Universiteter og høyskoler åpner gradvis

  • Universitetet og høyskoler blir åpnet gradvis i løpet av neste uke, først og fremst for de studenter som må være på lærestedet for å kunne få gjennomført studiene. Ansatte i universitets- og høgskoleskolene skal følge smitteverntiltakene som ellers i arbeidslivet. For dem er altså hjemmekontor fremdeles aktuelt, spesielt om de er avhengig av offentlig transport for å komme til arbeidsstedet.

Møter og arrangementer

  • Arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted tillates. Det må være en ansvarlig arrangør og deltakerne må kunne holde minst én meter avstand til hverandre. For arrangementer opp mot 200 personer, ventes ny informasjon 15.juni.

Reiser og karantene

  • Utenriksdepartementet fraråder fremdeles utenlandsreiser. Personer som reiser utenlands må fremdeles i karantene når de kommer hjem.
  • Karanteneplikten endres fra 14 til 10 dager
  • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves.

Regjeringen legger opp til å informere om nye tiltak hver 14. dag.

Alle tiltakene i gjenåpningen av Norge og tidsplan for disse:

Regjeringens plan og justering av koronatiltak 07. mai (regjeringen.no)

For tidlig å si noe om større reisevirksomhet

Det er for tidlig å gi en dato for når folk kan ta opp igjen utenlandsreiser.

Det er også for tidlig å gi en dato for når folk som ikke har kommet tilbake til Norge kan få lov til det, og når vi kan reise ut av landet uten å bli satt i karantene når vi kommer hjem.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider senest 15. mai nye ferie- og fritidsreiseråd som bør gjelde fra 1. juni

Regjeringen regner med at vi må leve med koronaviruset over tid, og forventer ikke at det vil kunne tilbys vaksine før om ett til to år.

Mer informasjon:

Nasjonale tiltak mot korona (regjeringen.no)

Folkehelseinstituttets koronasider (fhi.no)

Om gradvis gjenåpning av landet (helsenorge.no)

Reviderte smitteveiledere for skoler og barnehager (fhi.no)

UDs reiseråd (regjeringen.no)

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*