Ta eierskap til endringen

Å ta eierskap innebærer å ta et aktivt standpunkt til endringen. God endringsledelse krever både forståelse og aksept.

Publisert: 23. Mai 2018, Sist endret: 29. Mar 2021

 

Først når du har tenkt gjennom hva endringen vil bety for deg og din enhet/virksomhet, og er bevisst dine egne reaksjoner, kan du legge opp prosessen på en god måte for å få med deg medarbeiderne.

Å ta eierskap er en forutsetning for å legge en strategi for hvordan du vil lede i endring. En endringsleder har alltid flere roller, du skal fungere både som oversetter, motivator, forhandler og rollemodell. Dine holdninger påvirker dine handlinger.

Få mer kunnskap og lær av andre

Hva er endringsledelse?  Difis fagpersoner diskuterer i podcasten Endringspodden

Rollen som prosjektleder og mellomleder i endring - Erfaringsdeling fra Endring til frokost

Slik fungerer endringskurven - videoklipp fra Den vanskelige samtalen

Praktiske verktøy:

Deldette