Fjernledelse

Mange statlige virksomheter har medarbeidere som er lokalisert et annet sted enn der deres kollegaer og leder sitter. Hva skal til for at fjernledelse fungerer godt både for medarbeidere og for ledere?

Publisert: 12. Jan 2021, Sist endret: 12. Jan 2021

Fjernledelse handler om å lede medarbeidere som har sitt kontor på et annet geografisk sted enn der lederen har sin daglige arbeidsplass.  

Etter virusutbruddet i mars 2020 er fjernledelse blitt noe som angår de fleste ledere i staten med personalansvar siden det å jobbe hjemmefra er et av myndighetenes smittevernstiltak.

Hvordan sikre motivasjon og godt arbeidsmiljø?

11. desember 2020 arrangerte DFØ webinaret «Fjernledelse på ubestemt tid – hvordan sikre høy motivasjon» om dette temaet.

Under kan du se opptak av foredragene til Jon Fredrik Alfsen, Even Neeb og Cathrine Haugene Ljoså og få innspill til hvordan du som leder kan lede på avstand og sikre at din enhet preges av motiverte medarbeidere og godt arbeidsmiljø. Du kan også bruke opptakene for å innlede til diskusjon og refleksjon om hvordan fjernledelse fungerer hos dere, enten i ledergruppen eller egen enhet.

 

Godt lederskap og aktivt medarbeiderskap fra hjemmekontoret – nå er det tid for å tydeliggjøre krav og forventninger på en god måte ved Jon Fredrik Alfsen, partner i Impaktor AS  (tidskode 03:06)

Last ned presentasjonen

Når du leder på avstand – hvordan tenke nytt for å opprettholde et godt arbeidsmiljø? Ved Even Neeb, organisasjonspsykolog, seniorkonsulent og partner i Moment organisasjon og ledelse AS (tidskode 25:35)

Last ned presentasjonen

Fra kriseleder til fjernleder på ubestemt tid – mine erfaringer fra å lede på avstand  ved Cathrine Haugene Ljoså, PhD, seksjonsleder i avdeling for ledelse, DFØ (tidskode 58:32)

Last ned presentasjonen

Digitalt opplæringstilbud om fjernledelse

Februar 2021 lanserer vi et digitalt opplæringstilbud i fjernledelse.

Mer om fjernledelse:

Deldette

Relevante nettkurs for fjernledere på Læringsplattformen