Virksomhetsleder i staten

Som ny virksomhetsleder i staten vil du møte fagområder du kanskje ikke er kjent med. På denne siden finner du fagstoff og erfaringsdeling fra virksomhetsledere på temaene arbeidsgiveransvaret, strategisk utvikling av virksomheten, kompetansestyring med mer.

Publisert: 20. Mai 2021, Sist endret: 25. aug 2021

Refleksjoner fra en toppleder:

Ellen Hambro - Miljødirektoratet: Som toppleder, måtte jeg bli kjent med arbeidsgiverrollen på en ny måte

Felles forventinger til virksomhetsledere i staten

Arbeidsgiverstrategien i staten har virksomhetsledere som målgruppe. Målet med strategien er å bidra til at virksomhetene i staten oppfyller sine samfunnsoppdrag gjennom å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere.

Strategien (2020-2023) tar høyde for at digitalisering og ny teknologi vil prege alle deler av samfunnet, og at innovasjon blir viktig for å møte demografiendringene og strammere budsjetter fremover. Dette innebærer en evne og vilje til å tenke nytt rundt kompetanse, og ikke minst ha ledere som bygger opp under sine ansatte i disse prosessene.

den reviderte arbeidsgiverstrategien er det pekt ut tre hovedmål:

 1. Statlige virksomheter har høy endringskapasitet og gjennomfører gode omstillingsprosesser
 2. Statlige virksomheter møter fremtidens kompetansebehov
 3. Statlige virksomheter har ledere som er kompetente og tydelige i arbeidsgiverrollen

Arbeidsgiveransvaret i staten

Som virksomhetsleder har du det fulle arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i virksomheten. 

I Norge jobber vi etter den norske modellen, også kalt den nordiske modellen. I staten er alle arbeidsgivere organisert i den forstand at de er en del av det Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) forvalter og partsrollen KMD har sentralt. Flertallet av de ansatte i staten er også organisert.  Dette gjør det mulig å ha gode partsprosesser i staten.

I videoen under forklarer statens personaldirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Gisle Norheim, om den norske modellen og viktigheten av å kjenne arbeidsgiveransvaret som leder i staten.

 

Du kan lese mer om hva arbeidsgiverrollen innebærer og ditt ansvar for det lokale partssamarbeidet i din virksomhet under: 

Arenaer for virksomhetsledere i staten

 • Antall virksomhetsledere i staten er i overkant av 200 stykker.  
 • Årlig inviterer Kommunal- og moderiseringsdepartementet alle statlige virksomhetsledere til en egen konferansse. 
 • Alle departementsområdene i staten er representert i Arbeidsgiverrådet i staten. Arbeidsgiverrådet er et råd med statlige arbeidsgivere som ivaretar virksomhetenes interesser og som diskuterer arbeidsgiverrollen i staten. 
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagmiljø på ledelse og arbeidsgiverstøtte.

Utvikling av virksomheten - erfaringsdeling

Som virksomhetleder har du en synlig rolle både innad og utad i prosesser om endring og omstilling. Du må forholde deg til flere aktører og kommumisere med media, lokalsamfunn, interessenter, interessegrupper, brukere, politikere med mer. Les om andre virksomhetslederes erfaringer og råd de gir fra sine endringsprosesser. 

  Du kan lese mer om omstilling og endring på disse sidene:

  Dilemmatrening for omstilling:

  Virksomhetens direktør får et krav fra statsråden om digitalisering av tjenester. Hvordan vil toppleder løse oppgaven, og hvordan påvirkes arbeidshverdagen til tillitsvalgte og mellomledere?

  Gå til dilemmatrening

  Forholdet mellom fag og politikk

  For å lykkes med rollen som virksomhetsleder i staten må du også sette deg inn i og ha et blikk for hvordan politkken virker. Tidligere departementsråd, Eva Hildrum, forteller i filmen under om forholdet mellom politikk og fag, og hvilke plikter du har som leder. 

  Eva Hildrum viser til de syv pliktene for embetsverket. De finner du her:

  Syv plikter for embetsverket (regjeringen.no)

  Eller du kan ta e-læringskurset om samme tema (Læringsplattformen)

   

  Godt omdømme tiltrekker god kompetanse

  Virksomhetene i staten jobbber kontinuerlig med å tilpasse seg nye behov hos innbyggere og næringsliv. For å lykkes med det er de avhengig av riktig kompetanse.

  Flere statlige virksomhetsledere er aktive og bevisste på at de er med på å bygge attraktivitet i arbeidsmarkedet. De er synlige i blant annet sosiale medier og jobber aktivt for å profilere virksomhetens fagområder og samfunnsoppdrag i offentligheten. Arbeid med å profilere virksomheten på rett måte, gjør virksomheten synlig og tiltrekker aktuelle jobbsøkere. 

  Det er også med på å bygge stolthet internt i virksomheten.  Kommunikasjonsenheten er en viktig og god støttespiller i dette strategiske kommunikasjonsarbeidet.

  To virksomheter om hvordan tiltrekke og utvikle riktig kompetanse:

  Slik ble Innovasjon Norge selskapet unge helst vil jobbe i

  Målrettet kompetanseutvikling i Statsbygg

   Ved å jobbe målrettet med kompetanseutvikling og karrieremuligheter i virksomheten sikrer du at du har kompetansen som skal til for å løse samfunnsoppdraget. I dette arbeidet vil HR kunne støtte deg. Vær bevisst hvilken kompetanse du mener HR-avdelingen din skal ha, og gjør HR-ressursene hos deg til en strategisk samarbeidspartner. 

   E-læring og kompetansetiltak for ledere i staten

   Det finnes en rekke gode e-læringer som er laget for ledere i staten. På lenken nedenfor finner du ledertilbudet som kan tas indivduelt, i ledergrupper eller som en del av virksomhetens lederutviklingsprogram eller onboarding av ledere.

    

   Deldette

   Fant du det du lette etter?

   Fant du det du lette etter?
   *