Endringsledelse i omstilling

Det stilles krav til ledelse på alle nivåer for at omstillinger og endringer i en virksomhet skal bli vellykket.

Endringsledelse dreier seg om hvordan du best mulig kan føre en virksomhet fra sin nåværende tilstand og fram det ønskede målet for endringen.

For at en virksomhet skal lykkes med en omstillingsprosess, må det stilles krav til ledelse på alle nivåer i organisasjonen.

Øverste leder

Øverste leder må kunne se helheten i virksomheten. Han eller hun har det grunnleggende ansvaret for at virksomheten når sine mål . Samtidig må endringer som skal foretas, være i samsvar med virksomhetens oppgaver.

Lederen må kunne fortelle de ansatte hvorfor endringen er nødvendig, samtidig som han eller hun selv er veiviser i prosessen.

Mellomleder

Mellomlederen vil i større grad enn toppleder kommuniusere direkte med de involverte medarbeiderne. Mellomlederen kan selv bli berørt av en omstilling og må være klar over at rollen kan innebære et dilemma hvor lojalitet til overordnede beslutninger kan komme i konflikt med egen situasjon.

Viktige faktorer på alle ledernivåer

Det er viktig å anerkjenne at en omstilling kan være krevende for mange medarbeidere. Ikke alle medarbeidere takler omstilling like bra, og som leder bør du sette av tid og ressurser til å følge opp medarbeiderne individuelt.

Vi i Difi gir deg praktiske råd og tips til hvordan du som leder kan bidra til at endringsprosesser gjennomføres til beste for brukerne og for dine ansatte. Under finner du hvordan du kan bli inspirert og få mer kunnskap om endringsledelse.

OBS: Lenkene til Endringspodden og endringsledelse går til Difi.no og ikke portalen. Bruk «tilbakeknappen» for å komme tilbake til denne siden.

Endringspodden

 

Alle podcastene om Endringsledelse her (Difi.no)

Endringsledelse

Endring til frokost: Se og hør fra flere ledere i staten som har gjennomført omstillinger

Endringsledelse
Ulike typer endring krever ulik ledelse (Difi.no)

 

Publisert: 04. des 2017, Sist endret: 03. Jan 2018

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*