Inkluderende arbeidsliv i staten

Målet for IA-arbeidet i staten er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre frafall fra arbeidslivet.