Statens sykefraværsstatistikk over tid

Her kan du finne informasjon om utviklingen av statens sykefravær, både egenmeldt og legemeldt fravær. Du kan finne utviklingen i fraværet ved å klikke deg gjennom grafene.

Publisert: 27. jun 2019, Sist endret: 01. okt 2019

SSB har endret måten å beregne sykefraværet på.

Den nye utregningsmåten gjør at sykefraværsresultatene vil skille seg fra tidligere. SSB leverer statistikk med ny utregningsmåte tilbake til 2017.

I forbindelse med SSBs endring i beregningsmåte presenterer også Difi sykefraværet i staten på en ny måte. Målet er at det skal være lettere å sammenlikne resultatene på tvers av departementsområde, alder og kjønn. 

Siste oppdatering av sykefraværet

Det totale sykefraværet (egen- og legemeldt) for 2. kvartal 2019 blant statens arbeidstakere er på 4,4 prosent. Det er en liten oppgang fra 2. kvartal 2018, men resultatet er i tråd med mønsteret fra tidligere år. Det totale sykefraværet for 2. kvartal er vanligvis det nest laveste for året sett under ett. Bare resultatet for 3. kvartal er normalt sett lavere. 

I arbeidslivet sett under ett er det totale sykefraværet for 2. kvartal 2019 på 5,9 prosent. Dette er også som forventet; statens totale sykefravær er lavere enn i arbeidslivet generelt.

Sykefravær i forhold til kjønn og alder

Generelt er sykefraværet for kvinner dobbelt så høyt som for menn, og sykefraværet øker med alderen. Kjønns- og alderssammensetningen i virksomhetene påvirker dermed sykefraværsprosenten.

Merk: I tabellen for departementene kan de prosentvise utslagene bli store hvis noen, som eksempel, går ut i, eller kommer tilbake fra, langtidssykemelding. 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*