Statens sykefraværsstatistikk over tid

På denne siden finner du informasjon om utviklingen i sykefraværet i staten, både det egenmeldte og det legemeldte. I grafene kan du se resultatene etter kjønn, alder og departementsområde.

Publisert: 27. jun 2019, Sist endret: 30. Mar 2020

Det totale sykefraværet (egen- og legemeldt) for 4. kvartal 2019 blant statens arbeidstakere er på 4,9 prosent. Det er en litt høyere fraværsprosent enn for 4. kvartal 2018. Sammenliknet med 3. kvartal i 2019 er sykefraværet ett prosentpoeng høyere. Resultatet er likevel i tråd med mønsteret fra tidligere år.

I arbeidslivet er det totale sykefraværet for 4. kvartal 2019 på 6,0 prosent. Dette er omtrent samme fraværsprosent som kvartalet før. Statens totale sykefravær er derfor både lavere og mer varierende enn i arbeidslivet generelt.

Sykefravær i forhold til kjønn og alder

Generelt er sykefraværet for kvinner dobbelt så høyt som for menn, og sykefraværet øker med alderen. Kjønns- og alderssammensetningen i virksomhetene påvirker dermed sykefraværsprosenten.

Merk: I tabellen for departementene kan de prosentvise utslagene bli store fordi antallet ansatte er lavt. Hvis noen går ut i, eller kommer tilbake fra, langtidssykemelding kan det gi betydelige utslag. 

Merk også: SSB har endret måten å beregne sykefraværet på.

Den nye utregningsmåten gjør at sykefraværsresultatene vil skille seg fra tidligere. SSB leverer statistikk med ny utregningsmåte tilbake til 2017.

I forbindelse med SSBs endring i beregningsmåte presenterer også sykefraværet i staten på en ny måte. Målet er at det skal være lettere å sammenlikne resultatene på tvers av departementsområde, alder og kjønn. 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*