Statens sykefraværsstatistikk over tid

På denne siden finner du informasjon om utviklingen i sykefraværet i staten, både det egenmeldte og det legemeldte. I grafene kan du se resultatene etter kjønn, alder og departementsområde.

Publisert: 27. jun 2019, Sist endret: 19. jun 2020

Det totale sykefraværet (egen- og legemeldt) for 1. kvartal 2020 blant statens arbeidstakere er på 5,3 prosent. Det er en litt høyere fraværsprosent enn for 1. kvartal 2019. Sammenliknet med 4. kvartal i 2019 er sykefraværet et halvt prosentpoeng høyere.

Statens totale sykefravær er lavere enn i arbeidslivet generelt. Der er det totale sykefraværet for 1. kvartal 2020 på 6,4 prosent. Dette er også nesten et halvt prosentpoeng høyere enn kvartalet før. 

I staten er det egenmeldte fraværet lavere enn tidligere. Det er derfor i det legemeldte fraværet økningen finner sted. Sammenliknet med 1. kvartal for de tre foregående årene er det flere departementsområder som opplever en markert økning. 

Sykefravær i forhold til kjønn og alder

Generelt er sykefraværet for kvinner dobbelt så høyt som for menn, og sykefraværet øker med alderen. Kjønns- og alderssammensetningen i virksomhetene påvirker dermed sykefraværsprosenten.

Merk: I tabellen for departementene kan de prosentvise utslagene bli store fordi antallet ansatte er lavt. Hvis noen går ut i, eller kommer tilbake fra, langtidssykemelding kan det gi betydelige utslag. 

Merk også: SSB har endret måten å beregne sykefraværet på.

Den nye utregningsmåten gjør at sykefraværsresultatene vil skille seg fra tidligere. SSB leverer statistikk med ny utregningsmåte tilbake til 2017.

I forbindelse med SSBs endring i beregningsmåte presenterer også sykefraværet i staten på en ny måte. Målet er at det skal være lettere å sammenlikne resultatene på tvers av departementsområde, alder og kjønn. 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*