Statens sykefravær

Statens sykefravær er stabilt lavt, men har ikke samme synkende tendens som i arbeidslivet under ett.

Publisert: 17. des 2017, Sist endret: 27. Jan 2019

 I det statlige tariffområdet ligger sykefraværet relativt stabilt på rundt fem prosent, men det har ikke samme synkende tendens som i arbeidslivet under ett.  IA-avtalen, inngått 18. desember 2018, har som mål at man i løpet av avtalens fire års varighet skal oppnå 10 prosent reduksjon i sykefraværet totalt sammenliknet med 2018-nivå.

Sykefraværsstatistikk i staten

Sykefraværsstatistikken utarbeides pr. kvartal og gjelder for cirka 160.000 tilsatte i det statlige tariffområdet. Denne statistikken må ikke forveksles med tallene som Statistisk sentralbyrå presenterer for staten da disse også blant annet inkluderer helseforetakene. 

Tilgjengelig statistikk for 2018:

Statens sykefraværstatistikk - tidligere rapporter  (regjeringen.no)

Sykefraværsoppfølging

IA-samarbeidet baserer seg på at deltakelse i arbeidslivet ofte kan gi bedre helse for den enkelte.

For å forebygge at arbeidstakeren varig slutter å jobbe, har kontakt mellom arbeidsplassen og den sykemeldte høy prioritet.

Bruk av graderte sykemeldinger er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Fra 1. juli 2014 ble systemet for sykefraværsoppfølging forenklet. Endringene innebærer forenklinger i sykefraværsarbeidet, ved å fjerne krav om rapportering og overflødige dialogmøter. Målet er å frigjøre tid til praktisk sykefraværsarbeid på arbeidsplassen. 

Fafo-notat om sykefravær

Det er behov for å vite mer om hvorfor sykefraværet i det statlige tariffområdet har gått mindre ned enn i arbeidslivet sett under ett.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), har Fafo sett nærmere på årsaker til dette. Rapporten fra forskningsoppdraget ble presentert på IA-konferansen for staten 13. januar 2015, og kan leses på Fafos nettsider

Deldette

Artikkelliste

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*