Lærlingar som strategi

Regjeringa vil at statlege verksemder skal ha minst ein lærling i verksemda.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 19. Mai 2020

Staten treng ny kompetanse. Samstundes treng stadig fleire ungdomar lærlingplass.

Strategi som forpliktar

Regjeringa har laga ein strategi for at staten skal teke meir ansvar for å skaffe lærlingplassar.

Statlege verksemder pliktar å auke kor mange lærlingar de tek inn. Og regjeringa utfordrar deg som leiar til å tenke nytt overfor denne gruppa arbeidstakarar.

I strategien krev regjeringa at alle statlege verksemder skal ha minst ein lærling.

Strategi for å auke kor mange lærlingar i staten (regjeringa.no)

Må vere medlem av eit opplæringskontor

For å styrke rekrutteringa av lærlingar, skal statlege verksemder vere knytt til Opplæringskontoret for statlege verksemder - OK stat eller vere medlem av eit anna opplæringskontor.

For å sikre drifta til OK stat, skal statlege verksemder bidra til å finansiere dette. Opplæringskontoret får omtrent ei tredel av lærlingtilskotet.

Som statleg arbeidsgivar finn du alt du treng å vite om lærlingar på sidene til OK stat på Arbeidsgivarportalen.

Du kan også kontakte OK stat: okstat@dfo.no

Sjå kva slags grep prisvinnaren frå 2017, Universitetet i Bergen, har gjort på lærlingfeltet.

 

 

Sharethis

Aktuelt

Gi innspill på nye læreplaner

I 2022 får lærlinger i staten nye læreplaner. Oppbyggingen og innholdet i flere av lærefagene er endret. Nå kan du gi dine innspill til hva du mener er viktig for en statlig virksomhet i lærlingeordningen. Frist er 15. november.