Lønnspolitikk

Hensikten med lønnspolitikken i staten er å sikre at virksomhetene klarer å rekruttere og beholde kompetanse. Lønn er et helt sentralt virkemiddel for å sikre dette.

Lønnspolitikken i staten går i retning av at en større andel av lønnsmidlene skal fordeles lokalt. Det kan bety at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere.

Frem mot hovedoppgjøret i 2018 er partene enige om å videreføre arbeidet med å modernisere lønns- og forhandlingssystemet i staten.

Lønnspolitikken er et resultat av partssamarbeidet mellom hovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 29. des 2017

Deldette