Hvordan lage et godt program for karriereutvikling?

Personer som får opplæring
Foto: DFØ

For å bli en attraktiv arbeidsgiver og sikre målrettet kompetanseutvikling, kan et program for karriereutvikling være et godt verktøy. Vi hjelper deg i gang.

Publisert: 04. Feb 2020, Sist endret: 06. Feb 2020

Konkurransen om de riktige menneskene med den rette kompetansen er allerede stor innenfor flere fagområder. Som arbeidsgivere må vi jobbe målrettet og aktivt for å sikre at vi er attraktive for den kompetansen vi trenger. 

Gir god arbeidsgiverprofilering 

Å lage program for karriereutvikling i egen virksomhet kan bidra til at vi både rekrutterer, utvikler og beholder de medarbeiderne vi trenger. Universums undersøkelse fra 2019 over hvilke norske arbeidsgivere som er mest attraktive blant studenter, viser at ledere som vil støtte utviklingen av de ansatte er ett av de områdene som skårer høyt.

Vi har laget en presentasjon om hvordan du kan jobbe i din virksomhet med karriereutvikling. 

I vedlagte presentasjon får du vite mer om: 

  • Hva er program for karriereutvikling? 
  • Når er det nyttig å ha karriereprogram? 
  • Hvilke rammer bør være på plass?  
  • Hvordan sette mål i et karriereprogram? 
  • Hvordan lage innehold og krav i et karriereprogram?
  • Eksempel på innhold i et karriereprogram 
  • Hva er suksesskriteriene? 

Statsbygg er en av virksomhetene som har jobbet målrettet med kompetanseutvikling

Les mer på portalen om strategisk kompetanseutvikling:

 

 

Deldette