Mobilitetsprogrammet

Mobilitetsprogrammet er et tilbud til statlige virksomheter som ønsker å utveksle og utvikle kompetanse gjennom kortere utveksling, rotasjon og hospitering. Programmet skal bidra til enkel og effektiv kompetanseheving for medarbeidere, og være et verktøy for strategisk kompetansestyring på virksomhetsnivå.

Mobilitetsprogrammet i staten

Programmet gjennomføres som en pilot i 2020. Det er stor interesse for å bli koblet sammen med andre virksomheter for strategiske kompetansesamarbeid, og programkontoret arbeider nå med å kontakte ønskede samarbeidspartnere og få på plass gode koblinger.

Viktig beskjed: Vi måtte sette koblingsarbeidet på en midlertidig pause pga korona-situasjonen, men er nå i gang igjen.  Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe!

 

Aktuelt

Fakta om mobilitetsprogrammet

Mobilitetsprogrammet inngår i prosjektet Økt mobilitet i staten. I dette prosjektet skal vi pilotere ulike tiltak som samlet sett kan bidra til økt mobilitet i forvaltningen. Programmet er utviklet og gjennomføres av Direktorat for forvaltning- og økonomistyring (DFØ) og DSS (Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon), på oppdrag fra KMD. I første omgang gjennomføres det som en pilot som skal evalueres innen utgangen av 2020.

Programkontoret består av  Kirsten E. Hall og Kristin Lundtveit fra DFØ og Marianne Aamodt og Camilla E. Dahlin fra DSS. Vi jobber til daglig med læring og utvikling, og vårt oppdrag i denne piloten er å legge til rette for at Mobilitetsprogrammet etablerer seg som en ny, nyttig og relevant læringsarena for statlige virksomheter. Dette gjør vi gjennom å tilby koblingshjelp mellom virksomheter og støtte gjennomføringen av programmet. 

Trenger du mer informasjon eller har spørsmål - kontakt oss gjerne på mobilitetsprogrammet@dfo.no

Kontakt