Mobilitetsprogrammet

Mobilitetsprogrammet er et tilbud til statlige virksomheter som ønsker å utveksle og utvikle kompetanse og ressurser gjennom kortere utveksling, rotasjon og hospitering. Programmet skal bidra til enkel og effektiv kompetanseheving for medarbeidere, og være et verktøy for strategisk kompetansestyring på virksomhetsnivå.

Meld på virksomheten

Mobilitetsprogrammet gir statlige virksomheter en ny arena for deling og læring. Programmet åpnet for påmelding 15. november 2019, med påmeldingsfrist 31. januar 2020. Mobilitetsprogrammet er en pilot som er utviklet og driftes av DFØ og DSS. Formålet er å teste ut hvordan vi kan jobbe mer effektivt for å oppnå økt mobilitet i staten. 

Fakta om mobilitetsprogrammet

Trenger du mer informasjon eller har spørsmål - kontakt oss oss som arbeider med programmet:
Kontaktpersoner i DFØ: Kirsten E. Hall og Kristin Lundtveit.
Kontaktpersoner i DSS: Marianne Aamodt og Camilla E. Dahlin.

Tiltaket inngår i prosjektet Økt mobiltet i staten. I dette prosjektet skal vi pilotere ulike tiltak som samlet sett kan bidra til økt mobilitet i forvaltningen. Tiltakene skal gjennomføres og evalueres innen utgangen av 2020.

Kontakt