Mobilitetsprogrammet

Mobilitetsprogrammet er et tilbud til statlige virksomheter som ønsker å utveksle og utvikle kompetanse og ressurser gjennom kortere utveksling, rotasjon og hospitering. Programmet skal bidra til enkel og effektiv kompetanseheving for medarbeidere, og være et verktøy for strategisk kompetansestyring på virksomhetsnivå.

Mobilitetsprogrammet i staten

Mobilitetsprogrammet gir statlige virksomheter en ny arena for deling og læring. Programmet åpnet for påmelding 15. november 2019, med påmeldingsfrist 31. janaur 2020. Fra lanseringsseminaret 26. november kan du høre hvorfor og hvordan du og din virksomhet kan delta. Mobilitetsprogrammet driftes av Difi og DSS. 

 

Fakta om mobilitetsprogrammet

Mobilitetsprogrammet gjennomføres i første omgang som en pilot. Piloten er utviklet og driftes av Difi og DSS.
Kontaktpersoner i Difi: Kirsten E. Hall og Kristin Lundtveit.
Kontaktpersoner i DSS: Marianne Aamodt og Camilla E. Dahlin.

Tiltaket inngår i prosjektet Økt mobiltet i staten. I dette prosjektet skal vi pilotere ulike tiltak som samlet sett kan bidra til økt mobilitet i forvaltningen. Tiltakene skal gjennomføres og evalueres innen utgangen av 2020.

Kontakt