Mobilitetsprogrammet

Mobilitetsprogrammet er et nytt tilbud til statlige virksomheter som ønsker å lære av hverandres praksis og erfaringer. Gjennom avtaler om strategiske kompetansesamarbeid settes kompetanse og ressurser i bevegelse, og formålet er å utnytte og utvikle den totale kompetansebeholdningen i staten på en enda bedre måte.

Mobilitetsprogrammet i staten

 

Viktig beskjed til alle påmeldte!

Gjennomføring er piloten er dessverre forsinket grunnet koronasituasjonen. Flertallet av statlige virksomheter har store deler av det siste året hatt pålagt hjemmekontor. Dette gjør at utveksling mellom virksomheter er krevende å planlegge og gjennomføre. I mange virksomheter er arbeidspresset høyt, og kompetanseutviklende tiltak som dette kan ikke prioriteres.

I arbeidet med å koble virksomheter sammen for strategiske kompetansesamarbeid er det derfor vært krevende for virksomhetene å ta stilling til når og hvordan utveksling kan gjennomføres. 

Vi beklager dette, men dette er dessverre en situasjon ingen kunne forutse. Kontakt oss som arbeider med Mobilitetsprogrammet dersom du lurer på noe! Kontaktinfo finner du nederst på denne siden. 

 

Aktuelt

Dette ønsker statlige virksomheter å lære av hverandre

I Mobilitetsprogrammet skal statlige virksomheter inngå strategiske kompetansesamarbeid med andre. Oppstarten har blitt noe forsinket på grunn av virusutbrudd og hjemmekontor, men allerede gjennom påmeldingen og oppstarten av koblingsarbeidet høster vi viktige erfaringer i forhold videre arbeid med mobilitet i staten

Fakta om mobilitetsprogrammet

Mobilitetsprogrammet inngår i prosjektet Økt mobilitet i staten. I dette prosjektet skal vi pilotere ulike tiltak som samlet sett kan bidra til økt mobilitet i forvaltningen. Mobilitetsprogrammet er utviklet og gjennomføres av Direktorat for forvaltning- og økonomistyring (DFØ) og DSS (Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon), på oppdrag fra KMD. I første omgang gjennomføres det som en pilot som skal evalueres innen juni 2021.

Programkontoret består av  Kirsten E. Hall og Kristin Lundtveit fra DFØ og Marianne Aamodt og Camilla E. Dahlin fra DSS. Vi jobber til daglig med læring og utvikling, og vårt oppdrag i denne piloten er å legge til rette for at Mobilitetsprogrammet etablerer seg som en ny, nyttig og relevant læringsarena for statlige virksomheter. Dette gjør vi gjennom å tilby koblingshjelp mellom virksomheter og støtte gjennomføringen av programmet. 

Trenger du mer informasjon eller har spørsmål - kontakt oss gjerne på mobilitetsprogrammet@dfo.no

Kontakt