Hvorfor mobilitet?

Mobilitet er et virkemiddel for effektiv kompetanseutvikling og mer strategisk kompetansestyring. Formålet er å utnytte og utvikle den totale kompetansebeholdningen i staten på en god måte.

Publisert: 15. nov 2019, Sist endret: 04. jun 2020
Illustrasjon som skal illustrere fremtidens forvaltning
 
 

Kompetansen vil ikke alltid befinne seg der oppdragene lander i fremtidens forvaltning. Reduserte inntekter, drivende teknologiutvikling og økte forventninger fra brukere er sentrale endringsdrivere. Vi må utvikle hvordan vi jobber, samhandler og samarbeider på. Det vil kreve ny kompetanse, eller at vi utnytter kompetansen vi allerede har på andre måter.

Læring skjer gjennom oppgaveløsning

Det er mange måter å utvikle kompetanse på. 70 prosent av læring i jobbsammenheng skjer gjennom faktisk oppgaveløsning og i samhandling med andre. Mange av utfordringene forvaltningen står ovenfor krever innsats fra flere enn en virksomhet eller fagområde. 

Bakgrunn for Mobilitetsprogrammet

Ett vellykket, tverrfaglig samarbeid fordrer medarbeidere med bredde i sin erfaringsbakgrunn, forståelse for andres praksis og respekt for hverandres oppdrag og fagområder.

Mobilitet betyr bevegelse. Gjennom å sette medarbeidere i bevegelse kan virksomheter søke, finne og utvikle den kompetansen de trenger for å løse sine oppdrag. Det er strategisk kompetansestyring i praksis - både for den enkelte virksomhet og i forvaltningen.  

 

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*