Praktisk informasjon

Hvordan bli med på mobilitetsprogrammet? Hvem melder virksomheten på? Hva vil det kreve og hva kan dere forvente? Slik kan du og din virksomhet melde dere på og delta på Mobilitetsprogrammet - steg for steg:

Publisert: 15. nov 2019, Sist endret: 13. des 2019

1. Melde på virksomheten

Mobilitetsprogrammet retter mot virksomheter. Både ledere og medarbeidere kan ta initiativ til å delta i programmet, men påmeldingen må være forankret i virksomhetens ledelse. Det er på virksomhetsnivå forpliktelsen skal ligge. Utbyttet av kompetansesamarbeid og utveksling vil komme på både medarbeider- og virksomhetsnivå.

I tillegg til samarbeid mellom virksomheter, egner rammeverket i Mobilitetsprogrammet seg også for bruk internt i virksomheter - eller innad i sektorer. Det gir også et godt utgangspunkt for regionale kompetansesamarbeid. Uansett om kompetansesamarbeidet skal gjennomføres på tvers av virksomheter, på tvers av  forvaltningsnivå i sektorer eller innad i en virksomhet så krever Mobilitetsprogrammet påmelding.

Påmeldingskjemaet finner du her.

2. Kobles sammen med annen/andre virksomheter

Mobilitetsprogrammet er bygget opp rundt kompetansesamarbeid mellom virksomheter.  Samarbeidspartnere finner dere selv eller dere ber om koblingshjelp fra oss i programmet. Noen vil kanskje allerede ha identifisert samarbeidspartnere med faglige eller stratisk viktige grenseflater når dere melder dere på. Andre vil tenke at programmet tilbyr en ny arena for kompetanseutvikling for sine medarbeidere, uten å ha en klar formening om hvilke virksomheter de ønsker samarbeid med. Begge deler er gode utgangspunkt for å melde seg på Mobilitetsprogrammet. Vi som jobber i programmet bistår i å få på plass relevante koblinger. 

Les mer om å inngå kompetansesamarbeid her.

3. Signere samarbeidsavtale

Virksomhetene som skal inngå kompetansesamarbeid møtes når samarbeidsavtalen skal signeres. På dette første møtet avklares forventninger, formål, rammer og betingelser. Formål og ønsket effekt avgjør om utvekslingen gjennomføres i form av hospitering, kortere utveksling eller rotasjon (= gjensidig utveksling av medarbeidere). Samarbeidsavtalen signeres på ledernivå, på vegne av virksomheten. Programkontoret organiserer dette møtet, for å sikre en god forankring og oppstart av samarbeidet.  

Samarbeidsavtalen definerer hvem som inngår avtalen, lengde og form på utvekslingen, formål, faglig oppfølging og personalansvar, lønnsforpliktelser, oppsigelse av avtale samt hospitantens rettigheter og plikter. Den digitale steg-for-steg veilederen (under utvikling) hjelper dere til å tenke gjennom formål og ønsket effekt før avtalesignering. 

Her er malen for samarbeidsavtale for Mobilitetsprogrammet. 

4. Kom i gang - og gjennomfør!

Når virksomhetene har signert samarbeidsavtalen er dere igang! Det skal være enkelt å delta på Mobilitetsprogrammet, derfor støttes gjennomføringen av steg-for-steg veilederen som byr på det du trenger av bevisstgjøring, maler og sjekklister - når du trenger det. Dette hjelper både virksomhet og medarbeidere til å avklare forventninger, legge en plan for oppgaver og leveranser, og få til læring og deling.

Erfaring viser at det er viktig å stoppe opp og reflektere over læringen underveis. Medarbeidere på utveksling blir bevisst både ulikheter og fellesnevnere knyttet til kultur, ledelse og styring. De gjør seg også erfaringer knyttet til arbeidsprosesser, metoder og praksis. Denne innsikten må deles med med både avgivende og mottakende virksomhet, både underveis og i etterkant av programmet. Det er også viktig at virksomhetene etterspør denne kompetansen, om de skal kunne fra nytte av den på virksomhetsnivå. Den digitale veilederen skal bidra til å holde "læringstrykket" oppe gjennom utvekslingsperioden.

5. Deling og læring

Utbyttet av Mobilitetsprogrammet skal løftes fra individ til virksomhetsnivå. Det digitale prosessverktøyet gir konkrete verktøy, maler og gode råd for hvordan erfaringsutveksling og organisasjonslæring kan realiseres, både underveis og i etterkant av programmet. Først når virksomheten har dratt nytte av den nye kompetansen medarbeideren har fått, er målet nådd. Derfor er det også viktig å sørge for en god retur til egen virksomhet.

Evaluering er et sentralt element i enhver læringsprosess fordi det setter igang viktige refleksjoner: Hva fungerte bra og hva kunne vært gjort annerledes? Hvilket utbytte sitter dere igjen med, både på medarbeider- og virksomhetsnivå. Evaluering gir også viktige innspill på hvordan Mobiltetsprogrammet er rigget, siden det gjennomføres som en pilot med formål om å høste erfaringer som tilrettelegger for god videreføring.

 

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*