Se etter effekter og justere

Når du har kontinuerlig fokus på hvordan tiltakene virker, kan du gjøre fortløpende endringer. Da sikrer du at virksomheten har, og utvikler, riktig kompetanse.

Publisert: 05. Feb 2019, Sist endret: 14. Feb 2019

Hva kan toppleder gjøre:

  • Etterspørre resultater fra besluttede tiltak, og justere retning og tiltak ved behov.
  • Bidra til god læringskultur. Være tydelig når du kommuniserer dine forventninger til ledere og medarbeidere om vilje til endring og kontinuerlig utvikling.

Hva kan HR gjøre:

  • Samle fakta og data gjennom året og lag analyser som viser hvordan tiltakene fungerer. Disse skal rapporteres til ledelsen. Kilder er ofte medarbeiderundersøkelser, sluttevalueringer og brukerevalueringer.
  • Gjøre fortløpende justeringer i rutiner, maler og prosesser som sikrer ønsket måloppnåelse, og vurdere eventuelle nye tiltak.  

Hva kan leder gjøre:

  • Evaluere kontinuerlig egne tiltak. Se evalueringen av tiltakene opp mot enhetens resultatoppnåelse.
  • Se på resultatene som er oppnådd i din enhet, og ta et eksternt blikk på hva som skjer i omgivelsene. Er dere nok fremtidsrettet og relevante for brukerne? Ta gjerne en fagprat om dette med dine medarbeidere uten at du selv har svaret på forhånd.