Arbeidskonflikt og streik i staten

Når Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene ikke blir enige om lønns-og arbeidsvilkår, kan det oppstå brudd i forhandlingene.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 08. okt 2019

Når Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene forhandler om hovedtariffavtalen, eller når avtales revideres i mellomperioden, kan det være at partene ikke kommer til enighet.

Ved arbeidskonflikt må du lese Kommunal- og moderiniseringsdepartementes retningslinjer:

Departementet orienterer virksomhetene om viktige forhold ved en eventuell arbeidskonflikt i en personalmelding som kalles «Forholdsregler ved eventuell arbeidsnedleggelse».

Deldette

Aktuelt

To personer diskuterer over en laptop

Kva gjer eg om det vert streik?

Lønsoppgjeret i staten er til mekling hjå Riksmeklaren. Meklinga varer til midnatt torsdag 23. mai. Om Riksmeklaren ikkje får partane til å einast, kan det verte streik.