Lønnsforhandlinger

Statens lønnssystem forutsetter at partene lokalt er enige om virksomhetens lønnspolitikk og hvordan lønnssystemet skal brukes for å nå virksomhetens mål.

Hovedtariffavtalene i staten styrer lønnsforhandlingene

Aktuelt