Om Arbeidsgiverportalen

Direktorat for forvaltning og økonomistyring skal støtte og veilede arbeidsgivere, ledere og HR for å styrke arbeidsgiverfunksjonen i staten, sentralt og lokalt.

Publisert: 30. nov 2017, Sist endret: 07. jul 2021

Arbeidsgiverportalen

Arbeidsgiverfunksjonen i staten skal styrkes både sentralt og lokalt.

Arbeidsgiverportalen skal bidra til dette arbeidet. Portalen samler informasjon, støtte, erfaringsutveksling og veiledning på ett sted.

Arbeidsgiverportalen inneholder nyttige og relevante fagsider, gode eksempler, maler, verktøy, lenker og annet støttemateriell. Nettsidene skal også by på aktuelle nyhetssaker som berører virksomhetene.

Erfaringsrommet

Det er mye kompetanse hos arbeidsgivere, leder og HR i staten. Vi kan oppnå store effekter ved å dele dette med hverandre.

I Arbeidsgiverportalen legger vi til rette for å dele erfaring- og kunnskap. I Erfaringsrommet kan dere registrere dere som kontaktperson på de fagområdene som du kan tenke deg å dele din kompetanse. Her finner du også kontaktpersoner når du ønsker å høre hva andre har av råd og tips for den problemstillingen du står ovenfor.

Statens arbeidsgiverstøtte

I mer komplekse saker er det godt å få støtte- og veiledning av fagpersoner.

I Arbeidsgiverportalen får du tilgang til Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) fagpersoner på jus, HR, ledelse, kompetanse og organisering. De gir veiledning til deg som arbeider i en statlig virksomhet. Tilbakemelding gis skriftlig, på telefon eller i møter.

Vi vil også tilby samlinger eller seminarer på temaer vi ser dere etterspør mye.

Hovedoppgave:

Støtte og veilede arbeidsgivere, HR og ledere i staten ved å:

  • tilby tilgang til støtte og veiledning om arbeidsgiverpolitiske spørsmål ett sted
  • være arenaen for kunnskap, erfaringsdeling og veiledning på områdene arbeidsgiverpolitikk, omstilling, ledelse og kompetanseutvikling
  • formidle kunnskap, gode eksempler, maler, lenker og annet støttemateriell
  • presentere staten som arbeidsgiver for virksomhetene, medarbeidere og omverden
  • tilrettelegge for erfaringsdeling og læring på tvers av statlige arbeidsgivere
  • gi faglig støtte i utvikling av kompetanse som gjør at de kan utnytte handlingsrommet som arbeidsgiver. 

 

Deldette

Nyheter fra oppstarten av Arbeidsgiverportalen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Ny nettportal skal gjøre det enklere å være arbeidsgiver i staten

- Viktig informasjon og nyttige verktøy samles på et felles nettsted. Arbeidsgiverportalen for statlige arbeidsgivere og rådgivningstilbudet i Difi som lanseres i dag vil gi viktig støtte i en tid med omstilling og endring i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Erfaringsrommet

Del erfaringer i Erfaringsrommet

Vi i staten kan så mye, men sitter på hver vår tue og har få arenaer hvor vi får delt erfaringer og kunnskaper.