Erfaringsdeling fra virksomheter

Å få høre andres erfaringer, er ett av de største innmeldte behovene fra dere som bruker Arbeidsgiverportalen. Vi har derfor samlet erfaringer slik at du kan lese om hvordan andre statlige virksomheter jobber med kompetanse, digitalisering, omstilling og inkludering.

Ønsker du å komme i kontakt med noen av intervjuobjektene, finner du e-post og telefonnummer i Erfaringsrommet.  I Erfaringsrommet har over 100 kolleger i staten registrert seg som samtale- og sparringspartnere på ulike HR- og ledelsesfelt.