Erfaringer fra omstilling

Publisert: 25. Mar 2020, Sist endret: 02. jul 2020

Aktuelt

Omstilling av Tolletaten – noen sentrale erfaringer

Tolletaten har endret sin organisering fra regionstruktur til divisjonsstruktur. Det har påvirket organisasjon, lokalisering og antall ledernivåer. Her deler tolldirektør Øystein Børmer sine erfaringer.

Bilde av Brith-Anne Svartsund HR-sjef i Luftfartstilsynet

Dette lærte Luftfartstilsynet av flyttingen

- Når det er snakk om regional flytting, må du ta høyde for at det handler om å bygge ned og bygge opp. Det vi i realiteten gjorde var å avvikle Oslo og bygge helt nytt tilsyn i Bodø, sier HR-sjef i Luftfartstilsynet, Brith-Anne Svartsund til Arbeidsgiverportalen.