Statens arbeidsgiverstøtte

Har din virksomhet en konkret sak eller problemstilling dere trenger hjelp til? Gjennom Statens arbeidsgiverstøtte kan du kontakte fagpersoner på ulike felt innen arbeidsgiverfeltet.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 14. okt 2021

Støtte til gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger

De tre siste uken i oktober fra mandag 11. oktober til fredag 29. oktober vil Statens arbeidsgiverstøtte gi bistand på telefon for spørsmål knyttet til gjennomføring av de lokale lønnsforhandlingene.

Logg deg inn for å finne vårt telefonnummer.

Arbeidsgiverstøtte er en lukket tjeneste for HR og ledere i statlige virksomheter. Du må lage deg en bruker og logge deg inn for å kontakte oss.

Vi i Statens arbeidsgiverstøtte utgjør, sammen med Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), statens sentrale arbeidsgiverfunksjon.  Arbeidsgiverstøttes oppgave er å gi svar og råd om relevant arbeidsrettslig regel- og avtaleverk for statlige virksomheter. Dette gjelder også hvordan avtalene (hovedtariffavtalene, hovedavtalen og sentrale særavtaler) skal forstås, fortolkes og praktiseres.

KMD støtter Arbeidsgiverstøtte i deres arbeid, og DFØS råd og svar er i samsvar med KMDs forståelse. Dersom virksomheter har problemstillinger som fordrer videre avklaring, vil vi bringe saken videre til KMD.

Støtte i omstillingsprosesser

Statens arbeidsgiverstøtte kan bistå virksomheter i konkrete omstillingsprosesser.  Eksempler på bistand kan være alt fra å delta i planleggingen av en omstillingsprosess til å kvalitetssikre enkeltelementer i omstillingsarbeidet. Vi kan også delta som en diskusjonspartner underveis i omstillingen.

Form og innhold på bistanden kan vi diskutere hvis virksomheten din sender oss en forespørsel om dette. Henvendelsen sender dere som vanlig gjennom kontaktpunktet øverst på denne siden.

Ønsker du å utveksle erfaringer med kolleger i staten, anbefaler vi deg å sjekke ut Erfaringsrommet.

Fikk du ikke svar på ditt spørsmål?

Fikk du ikke svar på ditt spørsmål? Det er viktig at du sier fra slik at vi kan bedre! Send oss en e-post på arbeidsgiverstotte@dfo.no. Dine tilbakemeldinger er viktige for oss! Er du ikke fornøyd med tjenesten, kan du kontakte avdelingsdirektør Joar Sæterdal Vik på e-post: Joar.Saeterdal.Vik@dfo.no.

Deldette