Erfaringsrommet

Erfaringsrommet er et nytt tilbud der ledere og HR enkelt kan utveksle erfaringer på arbeidsgiverfeltet seg i mellom. Tjenesten er kun tilgjengelig for statlige ledere og HR-medarbeidere.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 16. sep 2019

Erfaringsrommet skal gjøre det enkelt for ledere og HR-medarbeidere i staten å finne hverandre for å utveksle kunnskap og erfaringer på arbeidsgiverfeltet.

Mange ledere og HR-medarbeidere har behov for å høre hva andre gjør innenfor samme fagområde. Hvilken lønnspolitikk føres? Hvordan ser virksomhetens HR- strategi ut? Hvordan jobbes det med omstilling?

Lukket tjeneste

Erfaringsrommet er en lukket tjeneste for statlige arbeidsgivere. Du må være logget inn for å finne kolleger i staten og for å legge deg inn som kontaktperson i Erfaringsrommet. 

Erfaringsdeling

Vi tror det ligger mye god læring i deling, og oppfordrer dere til å ha lav terskel for å legge dere til som kontaktpersoner i Erfaringsrommet.

Tjenesten tilbyr ikke et ekspertpanel. De som kan kontaktes i Erfaringsrommet, tilbyr seg kun å være samtale- og sparringspartnere.

Har du benyttet deg av Erfaringsrommet? Vi vil gjerne høre om dine erfaringer. Send oss gjerne en mail! 

Deldette

Artikkelliste

Erfaringsrommet vokser raskt

58 ledere og HR-medarbeidere i staten har meldt seg inn i Erfaringsrommet for å spørre om og dele erfaringer på arbeidsgiverfeltet. Vil du bli nummer 59?

Erfaringsrommet

Del erfaringer i Erfaringsrommet

Vi i staten kan så mye, men sitter på hver vår tue og har få arenaer hvor vi får delt erfaringer og kunnskaper.