Erfaringsrommet

Erfaringsrommet

Erfaringsrommet er et nytt tilbud der ledere og HR enkelt kan utveksle erfaringer på arbeidsgiverfeltet seg i mellom. Tjenesten er kun tilgjengelig for statlige ledere og HR-medarbeidere.

Erfaringsrommet skal gjøre det enkelt for ledere og HR-medarbeidere i staten å finne hverandre for å utveksle kunnskap og erfaringer på arbeidsgiverfeltet.

Mange ledere og HR-medarbeidere har behov for å høre hva andre gjør innenfor samme fagområde. Hvilken lønnspolitikk føres? Hvordan ser virksomhetens HR- strategi ut? Hvordan jobbes det med omstilling?

Lukket tjeneste

Erfaringsrommet er en lukket tjeneste for statlige arbeidsgivere. Du må være logget inn for å finne kolleger i staten og for å legge deg inn som kontaktperson i Erfaringsrommet. 

Erfaringsdeling

Vi tror det ligger mye god læring i deling, og oppfordrer dere til å ha lav terskel for å legge dere til som kontaktpersoner i Erfaringsrommet.

Tjenesten tilbyr ikke et ekspertpanel. De som kan kontaktes i Erfaringsrommet, tilbyr seg kun å være samtale- og sparringspartnere.

Finn en kollega i staten
Tjenesten krever innlogging
Bli en kontaktperson i Erfaringsrommet
Her kan du registrere deg (krever innlogging)

 

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 15. Feb 2018

Deldette