Erfaringsrommet

Erfaringsrommet er et nytt tilbud der ledere og HR enkelt kan utveksle erfaringer på arbeidsgiverfeltet seg i mellom. Tjenesten er kun tilgjengelig for statlige ledere og HR-medarbeidere.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 17. Jan 2020

Mange ledere og HR-medarbeidere har behov for å høre hva andre gjør innenfor samme fagområde. Hvilken lønnspolitikk føres? Hvordan ser virksomhetens HR- strategi ut? Hvordan jobbes det med omstilling?

Erfaringsdeling

Vi tror det ligger mye god læring i deling, og oppfordrer dere til å ha lav terskel for å legge dere til som kontaktpersoner i Erfaringsrommet.

Tjenesten tilbyr ikke et ekspertpanel. De som kan kontaktes i Erfaringsrommet, tilbyr seg kun å være samtale- og sparringspartnere.

Lukket tjeneste

Erfaringsrommet er en lukket tjeneste for statlige arbeidsgivere. Du må være logget inn for å finne kolleger i staten og for å legge deg inn som kontaktperson i Erfaringsrommet. 

Har du benyttet deg av Erfaringsrommet? Vi vil gjerne høre om dine erfaringer. Send oss gjerne en mail! 

Deldette

Aktuelt

Illustrasjon på arbeidsgivers mange oppgaver

Arbeidsgivarportalen flyttar til DFØ

Frå januar 2020 flyttar Arbeidsgivarportalen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Dette betyr det for deg som brukar.

Erfaringsrommet

Del erfaringer i Erfaringsrommet

Vi i staten kan så mye, men sitter på hver vår tue og har få arenaer hvor vi får delt erfaringer og kunnskaper.