Nyheter

Nytt om kjernetid og avregning av plusstimer

Staten og de fire hovedsammenslutningen er blitt enige om at kjernetiden fortsatt oppheves. Virksomhetene kan også endre tidspunkt for avregning av plusstid. Begge gjelder til 31. august 2021.