Nyheter

Gi innspill på nye læreplaner

I 2022 får lærlinger i staten nye læreplaner. Oppbyggingen og innholdet i flere av lærefagene er endret. Nå kan du gi dine innspill til hva du mener er viktig for en statlig virksomhet i lærlingeordningen. Frist er 15. november. 

E-læringskurs i mangfoldsrekruttering kommer snart

Hvordan sikrer du at din rekrutteringsprosess er åpen for mangfold og hjelper deg til å se de relevante kvalifikasjonene hos kandidatene? Snart kan et nytt e-læringskurs gi deg nye perspektiver.

Buorre beaivi! Buoris! Buerie biejjie!

Det er duket for samisk språkuke. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil oppfordre alle virksomheter til aktivt å tenke på hvordan samiske språk kan synliggjøres, særlig på digitale plattformer.