Nyheter

Ta gode beslutninger som ny leder

Som leder trenger du kompetanse på hvordan du kan utforme gode beslutningsgrunnlag. I kurset «Ny som leder» kan du enkelt og effektivt oppdatere deg på utredningsinstruksen.