Nyheter

Anniken Hauglie arbeids- og sosialminister

Slik blir den nye IA-avtalen

Sterk satsing på forebyggende arbeidsmiljøarbeid, målrettede tiltak mot enkelte bransjer, kompetansetiltak og utvidet egenmelding er blant tiltakene som skal redusere sykefraværet med 10 prosent og redusere frafallet i den nye IA-avtalens periode til 2022.

Illustrasjon av god jul

God jul fra oss i Arbeidsgiverportalen

Takk for at du er med og gjør Arbeidsgiverportalen til et nyttig sted for HR og ledere i staten. Snart er vi ett år. Her er noen fakta fra første året.