Nyheter

Informasjon og sommerhilsen fra OK stat

Flere lærlinger tar fagprøven i disse dager før de beveger seg videre mot nye muligheter. Samtidig starter et nytt kapittel med nye lærlinger fra høsten.

Endring i tal på omsorgsdagar

Frå 1. juli endrast den førebels ordninga med omsorgsdagar, som blei innført under tida med stengde skuler og barnehagar.