Nyheter

Nytt om lærlinger og pensjon

Fra 1. august 2021 er alle lærlinger og lærekandidater i staten medlemmer i  Statens pensjonskasse (SPK).

Hovedavtalen videreføres ut 2022

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er enige om å videreføre hovedavtalen i staten til 31. desember 2022.