Nyheter

Logo til inkluderingsdugnaden

Inkluderingsdugnaden: Dette må du huske på når du rapporterer

15. mars er frist for å levere årsrapportene til departementene. I et nytt PM gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet råd om hvordan du som arbeidsgiver skal ivareta personvernet i inkluderingsdugnaden, samt en sjekkliste for årets rapport.

Arrangementsoversikt