Nyheter

Forlenging av flekstidavtalen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovudsamanslutningane vert i møte 19. juni 2019 samde om å vidareføre gjeldande særavtale om fleksibel arbeidstid i staten.

Arrangementsoversikt