Personaloppfølging

Ledere i staten skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø med motiverte medarbeidere. Når noe ikke fungerer er det leders ansvar å følge opp slik at virksomhetens mål nås.