Omstilling og endring

Offentlig sektor er i omstilling. Kunnskap og forståelse for endringsprosesser er viktig for ledere. Involvering og medbestemmelse er sentrale suksesskriterier.

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalmelding om de oppdaterte retningslinjene for personalpolitikk ved omstillingsprosesser (lovdata.no)

Retningslinjer for personalpolitikk ved omstillingsprosesser finnes kun digitalt. Det er mulig å laste ned pdf-versjon og trykke opp selv.

Aktuelt

Nye særavtaler klare

Rett før sommerferien ble blant annet særavtale om virkemidler ved omstilling i staten og andre særavtaler klare. Få oversikten.