Omstilling og endring

Offentlig sektor er i omstilling. Kunnskap og forståelse for endringsprosesser er viktig for ledere. Involvering og medbestemmelse er sentrale suksesskriterier.

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalmelding om de oppdaterte retningslinjene for personalpolitikk ved omstillingsprosesser (lovdata.no)

Retningslinjer for personalpolitikk ved omstillingsprosesser finnes kun digitalt. Retningslinjene er revidert 15. november 2018. 

Aktuelt

Omstilling av Tolletaten – noen sentrale erfaringer

Tolletaten har endret sin organisering fra regionstruktur til divisjonsstruktur. Det har påvirket organisasjon, lokalisering og antall ledernivåer. Her deler tolldirektør Øystein Børmer sine erfaringer.

Bilde av Brith-Anne Svartsund HR-sjef i Luftfartstilsynet

Dette lærte Luftfartstilsynet av flyttingen

- Når det er snakk om regional flytting, må du ta høyde for at det handler om å bygge ned og bygge opp. Det vi i realiteten gjorde var å avvikle Oslo og bygge helt nytt tilsyn i Bodø, sier HR-sjef i Luftfartstilsynet, Brith-Anne Svartsund til Arbeidsgiverportalen.

Nye særavtaler klare

Rett før sommerferien ble blant annet særavtale om virkemidler ved omstilling i staten og andre særavtaler klare. Få oversikten.