Reise og statens satser

Alle reiser i staten reguleres av særavtalene for reiser innenlands og utenlands.

Hvorfor skal virksomheten ha en reisepolicy?

Særavtalene for reise innenlands og utenlands videreføres til og med 31. desember 2021. Det betyr at dagens satser og innhold forblir uendret frem til 31. desember 2021. Se personalmelding (lovdata.no)

Aktuelt

Nye reisesatser for 2020

Partene i staten er blitt enige om nye reisesatser. De nye satsene gjelder fra 1. juni 2020, og omfatter både satser innenlands og satser utenlands.

Flytur i solnedgang

Snart blir det avklaring på reiseavtalene

Statens reiseavtaler skal i disse dager løses ved mekling i en særskilt nemnd. Hva de kommer frem til, vil ha stor betydning for arbeidsgivere både i staten og ellers.