Rekruttering

Medarbeidere med rett kompetanse til rett tid er viktig for å nå målene for virksomheten. Statlige virksomheter må også tenke inkludering og mangfold når de skal rekruttere.