Rekruttering

Medarbeidere med rett kompetanse til rett tid er viktig for å nå målene for virksomheten.

Slik får du en god rekrutteringsprosess

Rekrutteringsprosess
Lover, regler og prosesser rundt rekruttering
Ulike ansettelsesforhold i staten
 
Rekruttering av lærlinger
Slik rekrutterer du og følger opp lærlinger

Se også temaer på andre deler av portalen:

Introduksjon og innfasing
Slik tar du imot nye medarbeidere
Mangfold i staten
Staten skal være et arbeidssted for alle

Har du lyst til å dele dine erfaringer eller høre andres?

Erfaringsrommet
Del erfaringer med andre i staten

 

Aktuelt