Hvordan kan du som leder få til en god rekrutteringsprosess som gir deg den kompetansen du ønsker, er inkluderende og som oppfyller statens lov og regelverk om rekruttering?

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 18. Mai 2021

 Trykk på prosesspilene øverst på denne siden for å komme til de ulike stegene i rekrutteringsprosessen.

Slik henger rekrutteringsprosessen sammen

Se Marte Dyve Simenstads innlegg om hvorfor rekrutteringsprosessen er en steg- for steg-prosess der alt henger sammen. Filmen er hentet fra webinaret «På jakt etter den best kvalifiserte kandidaten – inkluderende rekruttering med treffsikre seleksjonsmetoder» i regi av inkluderingsdugnaden.

Slik henger fasene i rekrutteringsprosessen sammen

For å jobbe treffsikkert med rekruttering, må du jobbe systematisk med hele prosessen fra du stiller deg spørsmålet om du faktisk skal rekruttere en ny medarbeider, til jobbanalyse, utlysningstekst og helt frem til ansettelse. For deg som rekrutterende leder i staten betyr det at du må følge lov og regelverk (se faktaboks) i alle steg av prosessen, du må ha et mangfolds- og inkluderingsperspektiv og du må vite at du ikke overser kompetanse.

For å hjelpe deg med å se dette i sammenheng har vi flere verktøy:

  • rekrutteringsprosessen du står i nå med en rekke maler og ressurser
  • inkluderingsdugnaden – hvordan jobbe for å nå målet at fem prosent av nyansatte skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en
  • Mangfoldsrekruttering – et e-læringskurs i god rekrutteringspraksis

I rekrutteringsprosessen her på portalen ivaretar vi disse perspektivene, og hjelper deg å se hvordan de ulike fasene er koblet sammen. Og vi starter med spørsmålet: Er du sikker på at du faktisk skal rekruttere?

Før du beslutter å rekruttere bør du

  • vurdere utfordringsbildet og hvilken kompetanse du trenger i din enhet fremover for å levere på oppdragene Hvilke ferdigheter, evner eller egenskaper burde dere hatt mer av? Variasjon i kompetanse gir mangfoldig styrke for enheten. 
  • vurdere om det er andre måter å få løst arbeidsoppgavene på, eller om behovet for kompetanse i din enhet har endret seg. For eksempel kan teknologiutviklingen gi andre kompetansebehov og nye måter å løse oppgavene på.

Det er mange måter å gjennomføre en rekruttering på. Virksomheten din har sannsynligvis egne rutiner, maler og verktøy som du må se på når du leser disse sidene. Kontakt din HR-enhet eller se i personalreglementet til virksomheten din. 

Relevant lov- og regelverk for ansettelse i statlig sektor:

Statsansatteloven regulerer ansettelsesprosessen i staten, mens forvaltningsloven og offentlighetsloven stiller krav til saksbehandlingen i en ansettelsessak. Når du skal rekruttere, må du derfor kjenne:

  • statsansatteloven
  • forskrift til statsansatteloven
  • forvaltningsloven
  • forskrift til forvaltningsloven
  • offentleglova