Ein rekrutteringsprosess kan delast i fem. Kvar ein del styres av regelverk, samstundes som rekruttering og krev ein strategi.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 04. mar 2019
Kvinnelig forsker sjekker tomater

Staten er ein variert arbeidsplass som krev ulik kompetanse, Her ein forskar frå Mattilsynet.

Foto: Mattilsynet