Ein rekrutteringsprosess kan delast i fem. Kvar ein del styres av regelverk, samstundes som rekruttering og krev ein strategi.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 12. jan 2018
Kvinnelig forsker sjekker tomater

Foto: Mattilsynet

Staten er ein variert arbeidsplass som krev ulik kompetanse, Her ein forskar frå Mattilsynet.