Traineeprogrammet i staten

Traineeprogrammet er en del av statens satsing for å inkludere personer med nedsatt funksjonevne i arbeidsmarkedet, og få nye ressurser og styrket mangfold i statlige virksomheter.

Aktuelt

Nytt om inkluderingsdugnaden

Regjeringen vil se på regelverket og foreslår at statlige virksomheter skal få flere muligheter når de skal rekruttere i inkluderingsdugnaden.

Kontakt