Traineeprogrammet i staten

Traineeprogrammet er en del av statens satsing for å inkludere personer med nedsatt funksjonevne i arbeidsmarkedet, og få nye ressurser og styrket mangfold i statlige virksomheter.

Aktuelt

Kontakt