Traineeprogrammet i staten

Traineeprogrammet er en del av statens satsing for å inkludere personer med nedsatt funksjonevne i arbeidsmarkedet, og få nye ressurser og styrket mangfold i statlige virksomheter.

Informasjonen som finnes på sidene nå gjelder for det nåværende Traineeprogrammet i staten for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.

Det vil bli utlyst et nytt traineeprogram våren 2020. Dette programmet vil også omfatte søkere med hull i CV-en. Nettsidene vil bli oppdatert når dette programmet utlyses.

Aktuelt

Nytt traineeprogram utlyses i 2020

Våren 2020 utlyses det et nytt traineeprogram i staten for personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er lurt å tenke på stillinger i virksomheten som kan være aktuelle allerede nå.

Kontakt