Traineeprogrammet i staten

Traineeprogrammet er en del av statens satsing for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en i arbeidsmarkedet. Programmet skal også sørge for nye ressurser og styrket mangfold i statlige virksomheter.

Påmelding til Traineeprogrammet i staten

Virksomheter som ønsker å melde inn stillinger:

Meld inn stilling til traineeprogrammet

Har du allerede ansatt i traineeprogrammet?

Her kan du melde inn kontaktinformasjon for den nyansatte

Under kan du lese om hva du som arbeidsgiver må gjøre for å bli en del av traineeprogrammet

Viktige punkter i traineeprogrammet:

  • Målgruppen,  som kan søke på stillinger i programmet, utvides. Fra våren 2020 kan både personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en søke. Søkerne må ha høyere utdanning.
  • Traineeprogrammet gjennomføres med løpende opptak. Det vil si at vi går bort fra opptak en gang i året. Virksomhetene bestemmer selv tidspunkt for utlysning av stillingen, og setter egen søknadsfrist.
  • Etter endt traineeperiode får du som statlig arbeidsgiver mulighet til å endre den midlertidige stillingen til fast stilling, uten å utlyse stillingen på nytt.

 

 

Aktuelt

Kontakt