Ledige stillinger i traineeprogrammet

Her finner du utlyste stillinger for traineeprogrammet. Programmet gjennomføres med løpende opptak. Det vil si at stillingene lyses ut kontinuerlig. Virksomhetene setter selv søknadsfrist og er ansvarlig for rekrutteringen. Denne siden oppdateres jevnlig.

Publisert: 26. jun 2020, Sist endret: 23. nov 2020

Du finner mer informasjon om stillingene i stillingsannonsene. Utlysningene er sortert etter søknadsfrist, det vil si at de nyeste kommer først.

Ledige stillinger i traineeprogrammet
VirksomhetStedStillingstittelFagområdeFrist
Trøndelag politidistriktTrondheimRådgiverHR31. des 2020
Justis- og beredskapsdepartementetOsloRådgiver/
seniorrådgiver
Innvandringsavdelingen11. des, 2020
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)Oslo

Førstekonsulent/
Rådgiver
(ev.avdelings-
/overingeniør)

Energi, analyser, formidling

04.des

2020

Direktoratet for
forvaltning og 
økonomistyring (DFØ)
OsloRådgiverLærlinger, opplæringskontor

30. nov,

2020

RiksrevisjonenOsloFørstekonsulent/
rådgiver
Forvaltningsrevisor

29. nov,

2020

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

OsloSeniorrådgiverLedelse og kompetanseutviklingUtløpt
StatsbyggOsloProsjektleder/
ass. prosjektleder
Rådgivningstjenesten
innleie av lokaler
Utløpt
Norsk KulturminnefondRørosFørstekonsulent/
rådgiver
AdministrasjonUtløpt
SamferdselsdepartementetOsloFørstekonsulent/
rådgiver
Saksbehandler, administrasjonen

Utløpt

ForsvarsbyggHarstadFørstekonsulentHR/administrasjon

Utløpt

Direktoratet for
forvaltning og 
økonomistyring (DFØ)
Stavanger

Førstekonsulent/
rådgiver

Lønnsmedarbeider

Utløpt

Helse- og omsorgs-
departementet
OsloRådgiver/
seniorrådgiver
Saksbehandler, 
Omsorgstjenesteavd.
Utløpt
StatpedOsloSpesialbibliotekarBibliotekarUtløpt
KunnskapsdepartementetOsloFørstekonsulent/
rådgiver
Budsjett og økonomi

Utløpt

Lotteri- og stiftelsestilsynet

FørdeFørstekonsulent/
rådgiver

Jurist/samfunnsvitar/økonom

Utløpt
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
(Diku)
BergenRådgiver

Økonomi og
innkjøp (juridisk)

Utløpt

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
(Diku)
BergenSeniorkonsulent/
rådgiver
HR/
organisasjonsutvikling

Utløpt

UtlendingsdirektoratetOsloRådgiverHR

Utløpt

Kommunal- og moderniserings-departementetOsloFørstekonsulent/
rådgiver
JuristUtløpt
Nasjonal
sikkerhetsmyndighet (NSM)
Kolsås (Bærum)Førstekonsulent/
rådgiver
HRUtløpt
JernbanedirektoratetOsloRådgiver/
seniorrådgiver
IKTUtløpt
ForsvarsmateriellOsloSeniorkonsulentITUtløpt
ForsvarsbyggOslo/HamarRådgiverITUtløpt
Fylkesmannen i Troms og FinnmarkTromsøRådgiverHRUtløpt
Statens jernbanetilsynOsloFørstekonsulent/
rådgiver

HR og HMS

Utløpt
Fylkesmannen i InnlandetHamarSeniorrådgiverSamfunnssikkerhet
og beredskap
Utløpt

Til deg som vurderer å søke

Stillingene i traineeprogrammet i staten er rettet mot deg som har nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en, samt høyere utdanning.  

Med søker med nedsatt funksjonsevne menes en søker som oppgir å ha en reduksjon i funksjonsevnen og som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet. Konkret forutsettes det at den nedsatt funksjonsevnen ikke er forbigående og/eller er bagatellmessige forhold som ikke påvirker funksjonen i nevneverdig grad.

For å bli regnet inn under definisjonen hull i CV-en må søker ha vært ute av arbeidslivet til sammen to av de siste fem årene. Frivillige opphold regnes ikke som hull i CV-en. Oppholdet må enten skyldes sykdom, rus eller soning, eller så må en ha vært aktiv arbeidssøker uten å få jobb.

Både nyutdannede og personer med lang arbeidserfaring kan søke stillinger i programmet. 

Personer med innvandrerbakgrunn er ikke i målgruppen for traineeprogrammet med mindre de enten har nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en.

Stillingene i traineeprogrammet er midlertidige stillinger. Det er virksomhetene som har utlyser stillingene og er ansvarlig for prosessene rundt rekruttering, tilrettelegging og selve ansettelsesforholdet. Søknadsfrist og varigheten på de midlertidige stillingene varierer fra virksomhet til virksomhet. Du finner mer informasjon om den enkelte stilling i utlysningsteksten.  

Som ansatt gjennom traineeprogrammet får du først og fremst verdifull arbeidserfaring og førstehåndskunnskap om statlig forvaltning.

Alle som ansettes i stillinger i traineeprogrammet vil automatisk få plass i et obligatorisk læringsløp i form av et medarbeiderutviklingsprogram arrangert av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Læringsløpet består blant annet av fysiske og digitale opplæringstiltak, samt en mentorordning, der du får utnevnt en mentor fra samme virksomhet som følger deg i programperioden. 

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*