Ledige stillinger i traineeprogrammet

Her finner du utlyste stillinger for traineeprogrammet. Programmet gjennomføres med løpende opptak, det vil si at stillingene lyses ut kontinuerlig. Virksomhetene setter selv søknadsfrist og er ansvarlig for rekrutteringen. Denne siden oppdateres jevnlig.

Publisert: 26. jun 2020, Sist endret: 24. Feb 2021

Du finner mer informasjon om stillingene i stillingsannonsene. Utlysningene er sortert etter søknadsfrist, det vil si at de nyeste kommer først.

 

Ledige stillinger i traineeprogrammet
VirksomhetStedStillingstittelFagområdeFrist
Nasjonal kommunikasjonsmyndighetLillesandRådgiver/
seniorrådgiver
Jurist21. mars, 2021
ForsvaretHamarProgrammererDigitalisering av system15. mars, 2021
Skatteetaten, divisjon brukerdialogEgersundFørstekonsulentSaksbehandler22. feb, 2021
Statsforvalteren i NordlandBodøRådgiver/
seniorrådigver
Jurist15. feb, 2021

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

HeggedalRådgiver/
seniorrådigiver
Kurs og undervising  innen samfunnssikkerhet og beredskapUtløpt
Statens helsetilsynOsloRådgiverPersonvern, GDPRUtløpt
Trøndelag politidistriktTrondheimRådgiverHRUtløpt
Norsk pasientskadeerstatningOsloFørstekonsulent/ rådgiverSaksbehandler ansvarUtløpt

Til deg som vurderer å søke

Stillingene i traineeprogrammet i staten er rettet mot deg som har nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en, samt høyere utdanning.  

Med søker med nedsatt funksjonsevne menes en søker som oppgir å ha en reduksjon i funksjonsevnen og som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet. Konkret forutsettes det at den nedsatt funksjonsevnen ikke er forbigående og/eller er bagatellmessige forhold som ikke påvirker funksjonen i nevneverdig grad.

For å bli regnet inn under definisjonen hull i CV-en må søker ha vært ute av arbeidslivet til sammen to av de siste fem årene. Frivillige opphold regnes ikke som hull i CV-en. Oppholdet må enten skyldes sykdom, rus eller soning, eller så må en ha vært aktiv arbeidssøker uten å få jobb.

Både nyutdannede og personer med lang arbeidserfaring kan søke stillinger i programmet. 

Personer med innvandrerbakgrunn er ikke i målgruppen for traineeprogrammet med mindre de enten har nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en.

Stillingene i traineeprogrammet er midlertidige stillinger. Det er virksomhetene som har utlyser stillingene og er ansvarlig for prosessene rundt rekruttering, tilrettelegging og selve ansettelsesforholdet. Søknadsfrist og varigheten på de midlertidige stillingene varierer fra virksomhet til virksomhet. Du finner mer informasjon om den enkelte stilling i utlysningsteksten.  

Som ansatt gjennom traineeprogrammet får du først og fremst verdifull arbeidserfaring og førstehåndskunnskap om statlig forvaltning.

Alle som ansettes i stillinger i traineeprogrammet vil automatisk få plass i et obligatorisk læringsløp i form av et medarbeiderutviklingsprogram arrangert av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Læringsløpet består blant annet av fysiske og digitale opplæringstiltak, samt en mentorordning, der du får utnevnt en mentor fra samme virksomhet som følger deg i programperioden. 

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*