Ledige stillinger i traineeprogrammet

Her finner du utlyste stillinger for traineeprogrammet. Stillingene lyses ut kontinuerlig. Virksomhetene setter selv søknadsfrist og er ansvarlig for rekrutteringen. Denne siden oppdateres jevnlig.

Publisert: 26. jun 2020, Sist endret: 08. okt 2021

Du finner mer informasjon om stillingene i stillingsannonsene. Utlysningene er sortert etter søknadsfrist, det vil si at de nyeste kommer først.

Derfor bør du søke traineeprogrammet i staten

Ledige stillinger i traineeprogrammet
VirksomhetStedStillingstittelFagområdeFrist

Arbeidstilsynet

Trøndelag

Rådgiver

Sikkerhet og beredskap

18. okober. 
2021

Forsvarsbygg

Oslo

Avtaleansvarlig forsyning (fagleder)

Energi, forbrukskostnader for vann, avløp og renovasjon

12. okober. 
2021

Statens kartverk

Hønefoss

Rådgiver/
seniorrådgiver
Samfunnsøkonomi

Utløpt

Nasjonalt ID-senterOsloProsjekt- og prosessleder

Utviklingsprosjekter rundt opplæring i ID-arbeid

Utløpt
HusbankenTrondheim

Rådgiver/
seniorrådgiver

Boligsosialt, analyseUtløpt
HusleietvistutvalgetTrondheimRådgiverJurist Utløpt
Nav moldeMoldeRådgiverJobbspesialist Utvidet oppfølgingUtløpt
Barne- og familiedepartementetOsloFørstekonsulent/ rådgiverJuristUtløpt

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Bergen

Førstekonsulent/
rådgiver/
seniorrådgiver

Juss eller økonomiUtløpt
Nasjonalt klageorgan for helsetjenestenBergenFørstekonsulent/
rådgiver/
seniorrådgiver
Juss eller økonomiUtløpt
Lotteri- og stiftelsestilsynetFørdeRådgiver/
seniorrådgiver
Revisor/økonomUtløpt
Statsforvalterens fellestjenesterArendal

Førstekonsulent/
rådgiver

Dokumentforvaltning

Utløpt

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

OsloRådgiverSystemforvaltning, administrasjonUtløpt
Innlandet politidistriktElverumFørstekonsulent

Saksbehandling innenfor våpenforvaltning

Utløpt

Statsforvalteren i innlandet

Rosenlund, Lillehammer

Rådgiver/
seniorrådgiver
NaturforvaltningUtløpt

Statsforvalteren i Rogaland

StavangerFørstekonsulent/
rådgiver
JuristUtløpt
Universitetet i Bergen (UIB)BergenSeniorkonsulentHRUtløpt
TolletatenOsloRådgiverEtterretningUtløpt
NAV Nordre FolloSkiFørstekonsulent/
rådgiver
Veileder NAVUtløpt
Statsforsvalteren i Møre og RomsdalMoldeRådgiverLandbruksfagUtløpt
Nasjonal kommunikasjonsmyndighetLillesandOveringeniørEkom, ingeniørUtløpt
Statsforvalteren i Møre og RomsdalMoldeFørstekonsulent/
rådgiver
VerjemålUtløpt
Statsforvalteren i RogalandStavangerFørstekonsulent/
rådgiver
JuristUtløpt
Arbeids- og sosialdepartementetOsloFørstekonsulent/
rådgiver
Samfunnsviter/
samfunnsøkonom/
jurist til velferdspolitisk område
Utløpt
Arbeids- og sosialdepartementetOsloFørstekonsulent/
rådgiver
Samfunnsviter/
samfunnsøkonom/
jurist til pensjonspolitisk område
Utløpt

Statens pensjonskasse

OsloSaksbehandler, pensjonPensjonUtløpt
Statsforvalteren i InnlandetHamarRådgiverJuirstUtløpt
Statsforvalteren i InnlandetLillehammerRådgiver/
seniorrådgiver
JuristUtløpt
Landbruks- og matdepartementetOsloRådgiver/
seniorrådgiver
VeterinærUtløpt

Til deg som vurderer å søke

Stillingene i traineeprogrammet i staten er rettet mot deg som har nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en, samt høyere utdanning.  

Med søker med nedsatt funksjonsevne menes en søker som oppgir å ha en reduksjon i funksjonsevnen og som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet. Konkret forutsettes det at den nedsatt funksjonsevnen ikke er forbigående og/eller er bagatellmessige forhold som ikke påvirker funksjonen i nevneverdig grad.

For å bli regnet inn under definisjonen hull i CV-en må søker ha vært ute av arbeidslivet til sammen to av de siste fem årene. Frivillige opphold regnes ikke som hull i CV-en. Oppholdet må enten skyldes sykdom, rus eller soning, eller så må en ha vært aktiv arbeidssøker uten å få jobb.

Både nyutdannede og personer med lang arbeidserfaring kan søke stillinger i programmet. 

Personer med innvandrerbakgrunn er ikke i målgruppen for traineeprogrammet med mindre de enten har nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en.

Stillingene i traineeprogrammet er midlertidige stillinger. Det er virksomhetene som har utlyser stillingene og er ansvarlig for prosessene rundt rekruttering, tilrettelegging og selve ansettelsesforholdet. Søknadsfrist og varigheten på de midlertidige stillingene varierer fra virksomhet til virksomhet. Du finner mer informasjon om den enkelte stilling i utlysningsteksten.  

Som ansatt gjennom traineeprogrammet får du først og fremst verdifull arbeidserfaring og førstehåndskunnskap om statlig forvaltning.

Alle som ansettes i stillinger i traineeprogrammet vil automatisk få plass i et obligatorisk læringsløp i form av et medarbeiderutviklingsprogram arrangert av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Læringsløpet består blant annet av fysiske og digitale opplæringstiltak, samt en mentorordning, der du får utnevnt en mentor fra samme virksomhet som følger deg i programperioden. 

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*