Ulike ansettelsesforhold

Arbeidstakere i staten kan ansettes som embetsmenn, fast statsansatte, midlertidige statsansatte og åremålansatte. Reglene for ansettelse er noe forskjellige for hver gruppe.