Ulike ansettelsesforhold

Det finnes ulike ansettelsesforhold i staten. For deg som rekrutterende leder vil fast og midlertidig ansettelse være de mest vanlige. Reglene for ansettelse er noe forskjellige for de ulike ansettelsesforholdene.