Erfaringer fra kompetansearbeid

Å jobbe kontinuerlig med kompetanseutvikling i virksomheten er både en del av arbeidsgiverprofileringen, ledelse og ikke minst å være rustet for fremtidens utfordringer. På denne siden finner du erfaringer fra ulike typer kompetansearbeid i statlige virksomheter.

Publisert: 06. Mai 2020, Sist endret: 23. okt 2021

Deldette

Aktuelt

Hvordan få med hele organisasjonen i strategiarbeidet?

Direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgen ønsket å lage en virksomhetsstrategi som er enkel å kommunisere og som gir tydelig retning. For å få til dette, satset hun tungt på å involvere de tillitsvalgte og de ansatte.

Portrett av to kvinner fra NAV

Kompetanseagenter bidrar til deling og hverdagslæring

Kompetansestrategier kan både være gjennomtenkte, visjonære og velskrevne, men hvordan realisere strategien i praksis? I resultatområde Hjelpemidler og tilrettelegging i NAV tester de ut kompetanseagenter over hele landet.

To kvinner

Slik dreier NTNU den digitale kompetansen

NTNU vil øke den digitale kompetansen hos alle ansatte på NTNU. De har jobbet med å definere fremtidsbilde og behov, og se på løsninger som vil bidra til en mer effektiv og digital arbeidshverdag, der alle ansatte har en basiskompetanse i digitale verktøy.

Bilde av Barbro Nordland Voss som leder Statsbyggskolen

Målrettet kompetanseutvikling i Statsbygg

Statsbygg er Norges største byggherre og eiendomsforvalter i sivil sektor, og ønsker å være best på bygg med mening. Derfor må Statsbygg til enhver tid rekruttere og utvikle kritisk kompetanse.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*