Lokal lønnspolitikk

Lønnspolitikk er et av de viktigste virkemidlene du som leder har for rekruttere og beholde kompetansen du trenger.

 

Hensikten med lønnspolitikken er å klargjøre hvilke kriterier som virksomheten skal belønne. Illustrasjon: Tom Stian Larsen, Difi

En lokal lønnspolitikk skal utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte i virksomheten.

Hensikten med lønnspolitikken er å klargjøre hvilke kriterier som virksomheten skal belønne. Kriteriene skal være kjente, objektive og understøtte virksomhetens mål. Da vet ledere hva som skal belønnes og medarbeidere vet hva som vektlegges. 

I praktisering av lønnspolitikke må partene bli enige om hvordan lønnssystemet skal brukes i virksomheten, og hvilke lønnstiltak som er nødvendige. Skal du lykkes med lokal lønnspolitikk, må du bruke den aktivt i samarbeid med partene.

Den lokale lønnspolitikken bør:

  • sees i sammenheng med virksomhetens mål og strategier
  • være en integrert del av virksomhetens personalpolitikk
  • utøves på flere områder, blant annet ved rekruttering, utvikling og lokale forhandlinger
  • være mest mulig konkret, enkel å ta i bruk og praktisere
  • være nedfelt skriftlig og kjent av de ansatte

 

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 03. Jan 2018

Deldette