Lokal lønnspolitikk

Lønnspolitikk er et av de viktigste virkemidlene du som leder har for rekruttere og beholde kompetansen du trenger.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 05. Jan 2021
""
 
 

Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en omforent lønnspolitikk om hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål.

Det skal være èn lokal lønnspolitikk i virksomheten og den skal utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte. Lønnspolitikkenn skal kun inneholde det partene er enige om lokalt. Den skal være skriftlig og gjelde for alle ansatte.

Hensikten med lønnspolitikken er å klargjøre hvilke kriterier som virksomheten skal belønne. Kriteriene skal være kjente, objektive og understøtte virksomhetens mål. Da vet ledere hva som skal belønnes og medarbeidere vet hva som vektlegges. 

I praktisering av lønnspolitikke må partene bli enige om hvordan lønnssystemet skal brukes i virksomheten, og hvilke lønnstiltak som er nødvendige. Skal du lykkes med lokal lønnspolitikk, må du bruke den aktivt i samarbeid med partene.

Den lokale lønnspolitikken bør:

  • sees i sammenheng med virksomhetens mål og strategier
  • være en integrert del av virksomhetens personalpolitikk
  • utøves på flere områder, blant annet ved rekruttering, utvikling og lokale forhandlinger
  • være mest mulig konkret, enkel å ta i bruk og praktisere

Last ned vårt verktøy

For å få oversikt over hvordan virksomheten praktiserer lønnsfastsetting og lønnsutvikling, kan du lage en enkel oversikt over faktisk lønnspraksis.

Denne oversikten hjelper deg til å styre lønnsutviklingen i tråd med lønnspolitikken, og du kan bruke oversikten til blant annet lønnsfastsettelse, i lønnsforhandlinger og til statistikkgrunnlag. Oversikten kan eventuelt også tas ut av virksomhetens lønnssystem.

Deldette

Aktuelt

Bilde av Jan Petter Stenberg ved Norges miljø- og bioteknologiske universitet

- Forarbeidet til lokale lønnsforhandlinger er avgjørende

Hvordan skaper du én lønnspolitikk for 1700 ansatte, og gjennomfører lokale lønnsforhandlinger med sju fakulteter? Nøkkelen til gode forhandlinger ligger i forberedelsene, sier personal- og organisasjonsdirektør ved NMBU, Jan Petter Stenberg, i denne podkasten.