Lønnsforhandlinger på særlige grunnlag

I tillegg til de lokale lønnsforhandlingene kan virksomheten forhandle om lønn på særlige grunnlag.

Arbeidsgiver med fullmakt kaller inn til forhandlinger med de tillitsvalgte når det skal forhandles lønn på særlige grunnlag.

Partene skal forsøke å komme til enighet. Det vil være ulike prosesser for å komme til et sluttresultet ut fra hvilket begrunnelse som legges til grunn for forhandlingene.

Dersom utgangspunktet for forhandlingene er etter hovedtariffavtalenes (HTA) 2.5.3 punkt 2 ( beholde særskilt kvalifisert arbeidskraft eller belønne ekstraordinær innsats) skal det gjennomføres forhandlinger, men det vil være arbeidsgivers siste tilbud som blir sluttresultatet om man ikke oppnår enighet.

For de øvrige begrunnelsene vil også arbeidsgivers tilbud være gjeldene dersom ikke fagforeningene velger å fremme saken for Statens lønnsutvalg.

Midlene må dekkes av virksomhetens egent driftsbudsjett.

I hovedtariffavtalene 2.5.3 står det hvilke forhold som kan forhandlings på særlige grunnlag.

Her er noen forhold det kan forhandles om:

  • For å rekruttere eller beholde arbeidskraft
  • Ved vesentlige endringer i stillingen
  • Ved ekstraordinær innsats
Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 02. Jan 2018

Deldette