Statens satser innenlands

Her finner du statens satser for reise og kost innenlands.

Publisert: 11. des 2017, Sist endret: 30. jun 2020

En innenlandsreise er pålagte eller godkjente reiser i Norge, Svalbard, Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen og til Antarktis og biland, som er områder underlagt norsk kontroll.  

Utgifter til kost (§ 9)

For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i a)-d):

a) Reiser over 12 timer med overnatting

ulegitimert sats på 780 kroner,fra 1. juni 2020: 801 kroner

b) Reiser fra og med seks timer og til og med 12 timer

ulegitimert sats på 307 kroner, fra 1. juni 2020: 315 kroner

c) Reiser over 12 timer uten overnatting

ulegitimert sats på 570 kroner, fra 1. juni 2020: 585 kroner
d) Reiser som varer utover hele døgnKost dekkes etter b) eller c)

Skatteetaten opererer også med «pensjonatsats» og «brakkesats». Dette er ikke satser som fremgår av Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Se skatteetatens hjemmesider for disse satsene.

Last ned: Satser for 2018-2019-2020

Måltidstrekk av utgifter til kost

Måltidstrekk av utgifter til kost dersom enkelte måltider dekkes av andre enn arbeidstakeren:

  • Frokost: 20 prosent av sats av punkt a) overfor
  • Lunsj: 30 prosent av sats  av punkt a) overfor
  • Middag: 50 prosent av sats  av punkt a) overfor

Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene.

Utgifter til overnatting (§10)

Utgifter til hotell eller lignende

Dekkes etter regning

Hvis det ikke er utgifter til hotell eller liknende, og hvis arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting

ulegitimert sats på 435 kroner

Last ned: Satser for 2018-2019-2020

Bruk av egen bil (§6)

Kilometergodgjørelse 4,03 kroner per kilometer

*) Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er (i 2017) 3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis i 2018 at du skatter av de siste 53 ørene du får betalt per kilometer. Mer informasjon om bruk av egen bil, se Skatteetatens nettsider.

Last ned: Satser for 2018-2019-2020

Tilleggssatser:

For kjøring på skogs- og anleggsveier

1,00 kroner per kilometer
Bruk av tilhenger1,00 kroner per kilometer
Passasjertillegg når det tas med andre arbeidstakere på oppdrag1,00 kroner per kilometer

Bruk av andre egne fremkomstmidler (§7)

Motorsykkel over 125 kubikkcentimeter (ccm)2,95 kroner per kilometer
Moped og motorsykkel opp til og med 125 kubikkcentimeter (ccm)2,00 kroner per kilometer
Snøscooter og ATV7,50 kroner per kilometer
Båt med motor7,50 kroner per kilometer
Passasjertillegg når det tas med arbeidstakere på oppdrag1,00 kroner per kilometer per arbeidstaker

Ønsker du satsene for kost fra 2018-2020

 

Deldette

Aktuelt

Nye reisesatser for 2020

Partene i staten er blitt enige om nye reisesatser. De nye satsene gjelder fra 1. juni 2020, og omfatter både satser innenlands og satser utenlands.