Statens satser innenlands

Her finner du gjeldende satser for dekning av utgifter til kost, overnatting, bruk av egen bil og bruk av andre egne fremkomstmidler ved reiser innenlands for statens regning i 2017.

Brudd i forhandlingene om statens reiseavtaler. Gjeldende satser videreføres inntil nye særavtaler foreligger.
Se personalmelding om brudd i forhandlingene om statens reiseavtaler

Utgifter til kost (§ 9)

For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i a)-c):

a) Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer

ulegitimert sats på 289 kroner

b) Reiser over 12 timer

ulegitimert sats på 537 kroner

c) Reiser med overnatting

ulegitimert sats på 733 kroner

Skatteetaten opererer også med «pensjonatsats» og «brakkesats». Dette er ikke satser som fremgår av Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Se skatteetatens hjemmesider for disse satsene.

Måltidstrekk av utgifter til kost dersom enkelte måltider dekkes av andre enn arbeidstakeren:

  • Frokost: 20 prosent av sats
  • Lunsj: 30 prosent av sats
  • Middag: 50 prosent av sats

Utgifter til overnatting (§10)

Utgifter til hotell eller lignende

inntil 1800 kroner

Hvis det ikke er utgifter til hotell eller liknende, og hvis arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting

ulegitimert sats på 430 kroner

Bruk av egen bil (§6)

For inntil 10 000 kilometer i kalenderåret4,10 kroner per kilometer*)
Over 10 000 kilometer i kalenderåret3,45 kroner per kilometer

*) Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er (i 2017) 3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis i 2017 at du skatter av de siste 60 ørene du får betalt per kilometer. Mer informasjon om bruk av egen bil, se Skatteetatens nettsider.

Tilleggssatser:

 For arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø0,10 kroner per kilometer

For kjøring på skogs- og anleggsveier

1,00 kroner per kilometer
Bruk av tilhenger1,00 kroner per kilometer
Passasjertillegg når det tas med andre arbeidstakere på oppdrag1,00 kroner per kilometer

Bruk av andre egne fremkomstmidler (§7)

Motorsykkel over 125 kubikkcentimeter (ccm)2,95 kroner per kilometer
Moped og motorsykkel opp til og med 125 kubikkcentimeter (ccm)2,00 kroner per kilometer
Snøscooter og ATV7,50 kroner per kilometer
Båt med motor7,50 kroner per kilometer
Elbil4,20 kroner per kilometer
Andre motoriserte fremkomstmidler2,00 kroner per kilometer
Passasjertillegg når det tas med arbeidstakere på oppdrag1,00 kroner per kilometer per arbeidstaker
Reiser innenlands
Reglene for reiser innenlands
Reisepolicy
Retningslinjer for reisevirksomhet
Difis veiledningstjeneste
Spør Difis fagpersoner

 

Publisert: 11. des 2017, Sist endret: 12. Mar 2018

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*