Statens satser innenlands

Ny avtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands trådte i kraft 22. juni 2018, og noen satser ble justert fra 1. januar 2019.

Publisert: 11. des 2017, Sist endret: 14. aug 2019

Trenger du de gamle satsene?

Statens satser innenlands før 2019 (lovdata.no)

Statens satser innenlands for 2016 og 2017 (Statens personalhåndbok 2017- side 273)

Avtalen gjelder fra 22. juni 2018 - 31.12 2019 og finnes her:

En innenlandsreise er pålagte eller godkjente reiser i Norge, Svalbard, Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen og til Antarktis og biland, som er områder underlagt norsk kontroll.  

Utgifter til kost (§ 9)

For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i a)-d):

a) Reiser over 12 timer med overnatting

ulegitimert sats på 780 kroner

b) Reiser fra og med seks timer og til og med 12 timer

ulegitimert sats på 307 kroner

c) Reiser over 12 timer uten overnatting

ulegitimert sats på 570 kroner
d) Reiser som varer utover hele døgnKost dekkes etter b) eller c)

Skatteetaten opererer også med «pensjonatsats» og «brakkesats». Dette er ikke satser som fremgår av Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Se skatteetatens hjemmesider for disse satsene.

Du finner satsene før 1. januar 2019 her

Måltidstrekk av utgifter til kost

Måltidstrekk av utgifter til kost dersom enkelte måltider dekkes av andre enn arbeidstakeren:

  • Frokost: 20 prosent av sats av punkt a) overfor, 780 kroner
  • Lunsj: 30 prosent av sats  av punkt a) overfor, 780 kroner
  • Middag: 50 prosent av sats  av punkt a) overfor, 780 kroner

Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene.

Utgifter til overnatting (§10)

Utgifter til hotell eller lignende

Dekkes etter regning

Hvis det ikke er utgifter til hotell eller liknende, og hvis arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting

ulegitimert sats på 435 kroner 

Du finner satsene før 1. januar 2019 her

Bruk av egen bil (§6)

Kilometergodgjørelse 4,03 kroner per kilometer

*) Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er (i 2017) 3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis i 2018 at du skatter av de siste 53 ørene du får betalt per kilometer. Mer informasjon om bruk av egen bil, se Skatteetatens nettsider.

Du finner satsen før 1. januar 2019 her

Tilleggssatser:

For kjøring på skogs- og anleggsveier

1,00 kroner per kilometer
Bruk av tilhenger1,00 kroner per kilometer
Passasjertillegg når det tas med andre arbeidstakere på oppdrag1,00 kroner per kilometer

Bruk av andre egne fremkomstmidler (§7)

Motorsykkel over 125 kubikkcentimeter (ccm)2,95 kroner per kilometer
Moped og motorsykkel opp til og med 125 kubikkcentimeter (ccm)2,00 kroner per kilometer
Snøscooter og ATV7,50 kroner per kilometer
Båt med motor7,50 kroner per kilometer
Passasjertillegg når det tas med arbeidstakere på oppdrag1,00 kroner per kilometer per arbeidstaker

 

Deldette