Statens satser innenlands

Ny avtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands trådte i kraft 22. juni 2018.

Publisert: 11. des 2017, Sist endret: 20. aug 2018

Trenger du de gamle satsene?

Statens satser innenlands for 2016 og 2017 (Statens personalhåndbok 2017- side 273)

Avtalen gjelder fra 22. juni 2018 - 31.12 2019 og finnes her:

En innenlandsreise er pålagte eller godkjente reiser i Norge, Svalbard, Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen og til Antarktis og biland, som er områder underlagt norsk kontroll.  

Utgifter til kost (§ 9)

For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i a)-d):

a) Reiser over 12 timer med overnatting

ulegitimert sats på 754 kroner

b) Reiser fra og med seks timer og til og med 12 timer

ulegitimert sats på 297 kroner

c) Reiser over 12 timer uten overnatting

ulegitimert sats på 552 kroner
d) Reiser som varer utover hele døgn Kost dekkes etter b) eller c)

Skatteetaten opererer også med «pensjonatsats» og «brakkesats». Dette er ikke satser som fremgår av Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Se skatteetatens hjemmesider for disse satsene.

Måltidstrekk av utgifter til kost dersom enkelte måltider dekkes av andre enn arbeidstakeren:

  • Frokost: 20 prosent av sats av punkt a) overfor, 754 kroner
  • Lunsj: 30 prosent av sats  av punkt a) overfor, 754 kroner
  • Middag: 50 prosent av sats  av punkt a) overfor, 754 kroner

Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene.

Utgifter til overnatting (§10)

Utgifter til hotell eller lignende

Dekkes etter regning

Hvis det ikke er utgifter til hotell eller liknende, og hvis arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting

ulegitimert sats på 430 kroner

Bruk av egen bil (§6)

Kilometergodgjørelse   3, 90 kroner per kilometer*)

*) Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er (i 2017) 3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis i 2018 at du skatter av de siste 40 ørene du får betalt per kilometer. Mer informasjon om bruk av egen bil, se Skatteetatens nettsider.

Tilleggssatser:

For kjøring på skogs- og anleggsveier

1,00 kroner per kilometer
Bruk av tilhenger 1,00 kroner per kilometer
Passasjertillegg når det tas med andre arbeidstakere på oppdrag 1,00 kroner per kilometer

Bruk av andre egne fremkomstmidler (§7)

Motorsykkel over 125 kubikkcentimeter (ccm) 2,95 kroner per kilometer
Moped og motorsykkel opp til og med 125 kubikkcentimeter (ccm) 2,00 kroner per kilometer
Snøscooter og ATV 7,50 kroner per kilometer
Båt med motor 7,50 kroner per kilometer
Passasjertillegg når det tas med arbeidstakere på oppdrag 1,00 kroner per kilometer per arbeidstaker

 

Deldette