7 ledergrep for å rekruttere ny kompetanse - og beholde den

Personer i samarbeid

Tiden da høy lønn var det eneste som betød noe for arbeidstakeren er forbi. Fremtidens ledere må skape en fristende kompetansekultur for ansatte, fastslår 27 norske toppledere.

Publisert: 29. sep 2018, Sist endret: 29. okt 2018

I KPMGS topplederundersøkelse «Vilje til endring», som ble publisert i juli i år, snakker 27 norske toppledere om hva slags utfordringer de ser for ledere, i dag og i fremtiden.

Nye former for ledelse

Topplederne forteller hva de mener kreves av ledere for å lede i teknologiskiftet, blant annet at det er behov for innovativ tenkning rundt det å rekruttere og beholde arbeidstakere med riktig kompetanse i virksomheten.

Les hele undersøkelsen og se hvilke toppledere som deltok (kpmg.no)

Undersøkelsen er gjennomført blant ledere i privat sektor, men mange av av tankene er overførbare til statlige virksomheter. Også i staten er det krav til innovativ tenkning, evne til omstilling og at virksomhetene skal fremstå som attraktive arbeidsplasser. Det betyr blant annet at du som statlig leder må utvikle ny kompetanse, rekruttere og beholde arbeidstakere virksomheten har behov for.

Sju grep for kompetanseheving

Topplederne erfarer at konkurransen om de beste hodene, og spesielt oppdatert teknologisk kompetanse, er stor.  Gode lønnsbetingelser er ikke alene nok. For å rekruttere kompetansen virksomhetene trenger, og for å unngå høy og dyr turnover, må fremtidens ledere skape en fristende kompetansekultur i virksomhetene.

Topplederne lister opp syv grep som fremtidens ledere bør ta overfor ansatte. 

Fremtidens ledere må gi medarbeidere:

  • utfordrende arbeidsoppgaver
  • korte og mellomlange prosjekter
  • rask læring gjennom å jobbe med de beste
  • mulighet til å jobbe tverrfaglig
  • individuelle kompetanseplaner
  • mulighet for etterutdannelse og sertifiseringsprogrammer
  • mulighet til utvikling ved å synliggjøre karriereveier

Mer lagarbeid

En annen kulturbryter i virksomhetene er at det blir mye viktigere å bryte ned siloer og jobbe på tvers av fagområder.

- Utfordringen for ledere er å tenke annerledes rundt prestasjoner. Ledere må legge mer vekt på å se hva team får til fremfor individuelle prestasjoner. Det er derfor viktig å skape en kultur og målekriterier som støtter dette, heter det i Topplederundersøkelsen.

 

Deldette