Vi gir deg en verktøykasse for å lede prosesser og møter

Illustrasjonsfoto av et møte der deltakerne diskuterer noe som står skrevet på en stor plastduk
Foto: Difi

– Mange spør om konkret hjelp til ulike typer prosesser, møter og samlinger. Vi ser at det ofte er lite som skal til for å kaste seg ut i det og prøve selv, sier Marte Dyve Simenstad.

Publisert: 06. des 2018, Sist endret: 04. Mar 2019

Er du lei av runden rundt bordet? Går du noen ganger ut av møter og tenker at dere ikke kom videre? Lurer du på hvordan du skal angripe de store utfordringene på en litt annerledes måte?

Gjennom verktøysidene «Lede prosesser og møter» ønsker vi å inspirere alle dere som leder ulike typer møter og prosesser til å teste ut og ta i bruk flere og mer varierte verktøy og metoder.

Få ressurser på området

Bilde av Marte Dyve Simenstad

Marte Dyve Simenstad.

 

«Lede prosesser og møter» er laget av Kristin Lundtveit og Marte Dyve Simenstad, som til daglig jobber kompetanseutvikling i Difi. De er begge

pedagoger og har brukt egne erfaringer, fagstoff og brukernes behov og innspill for å utarbeide denne verktøykassen.

- Det finnes få ressurser på dette området, og vi har nå bygget opp en verktøykasse som vi tror ledere og medarbeidere i forvaltningen vil ha nytte av. Vi har latt oss inspirere av boken «Prosesslederboka», av Pål Tanggaard. Vi har forsøkt å være så korte og konkrete som mulig - det skal være lett å komme i gang, sier Marte og Kristin.

Omstilling krever variert metodikk

Bilde av Kristin Lundtveit

Kristin Lundtveit

 

Mange virksomheter står i en eller annen form for omstilling, og det krever god informasjon og involvering.

–  Det er mange måter å gjøre det på.  I endringsprosesser kan det være særlig viktig å tenke variasjon. Det finnes mange gode metoder for å involvere og skape eierskap og engasjement. Kanskje spesielt viktig er det å prøve ut ny gruppemetodikk i en tid der mange av oss ikke helt vet hvor veien går og vi blir utfordret til å tenke innovativt. Da er det ekstra viktig å klare å hente ut de gode idéene som kommer frem i når folk møtes og tenker høyt sammen, sier Kristin.

Alle er vi prosessledere

Klikk deg inn på lenken under og se hvordan du kan ha nytte av verktøyet. På disse sidene finner du også innsikt i ulike faser du kan gå gjennom i prosesser.

- Vi ønsker å gi deg en verktøykasse som ikke skal brukes fra A til Å, men der du kan plukke ut metodene du trenger eller ønsker å prøve ut, sier Marte.

Verktøyet skal kunne brukes av alle som leder en prosess. Du har trolig ledet en rekke prosesser uten å tenke på deg selv som prosessleder. Både i rollen som møteleder, leder, prosjektleder og formidler bruker du prosessledelse som verktøy.

- Prosessledelse blir en stadig viktigere kompetanse, uansett hvilken rolle du har. Det handler om hva du gjør, og er derfor en kompetanse som bygges opp og trenes gjennom erfaring. Da må vi tørre å prøve, og noen ganger feile. Forberedelsesfasen er kanskje den viktigste fasen i alle prosesser: Hvor står vi? Hva ønsker vi å oppnå? Hvordan kan vi best komme oss dit? Formålet er alltid utgangspunktet for hvilken prosess du skal legge opp til. Først når du har tenkt gjennom dette, er du klar for å legge opp en prosess med ulike aktiviteter, sier Kristin.

Gi oss tilbakemelding

- Vi er spente på tilbakemeldingene, og tenker dette er en verktøykasse som kan utbedres og vokse i samarbeid med dere som bruker den. Det i seg selv er en prosess, så fortell oss gjerne hva du synes, sier Marte og Kristin.
 

Kontakt